REGULAMIN UŻYTKOWNIKA


UWAGA! JEŚLI ZACZĄŁEŚ PROCES GRY I ŁADUJESZ, KOPIUJESZ CZĘŚĆ GRY DLA GRACZA, I WYKORZYSTUJESZ GRĘ W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, TO TYM SAMYM POTWIERDZASZ ZGODĘ NA UMOWĘ UŻYTKOWANIA BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ.
W razie, jeżeli Tobie (Użytkownikowi) zgodnie z prawem Twojego państwa zabroniono otrzymywać usługi gry on-line albo istnieją inne prawodawcze ograniczenia, między innymi jeśli dana gra online jest uważana za hazardową według ustawodawstwa Twojego kraju, wskutek czego jest zabroniona, nie masz prawa wykorzystywać Gry i/albo oddzielne usługi w Grze, i zobowiązujesz się natychmiast wstrzymać użycie Gry i takich usług w Grze.
Biorąc pod uwagę interaktywny charakter gry online ELYLAND  INVESTMENT  COMPANY  LIMITED ma możliwość ujawniać takie załamanie zasad przez użytkowników (na przykład, teren dostępu użytkownika do gry ELYLAND  INVESTMENT  COMPANY  LIMITED będzie weryfikować w jeden ze sposobów identyfikowania terenu Użytkownika - według adresu IP ostatniego urządzenia używanego do logowania się w grze) i zastrzega sobie prawo w dowolnej chwili odmowić udzielania usług takiemu użytkownikowi (tzn. zablokować dostęp do gry) bez opłaty jakichkolwiek grzywien/odszkodowań. Niniejszy regulamin użytkownika (dalej - «Umowa») reguluje stosunki między ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED, który nazwa się w dalszym ciągu «posiadaczem praw», i osobą fizyczną - Użytkownikiem Gry (dalej - «Użytkownik»).
1. Ogólne postanowienia.
1.1. Działanie umowy dotyczy gry «My Lands: black gem hunting» (kory. «Mylands») (dalej - Gra), rozmieszczoną posiadającego prawa na swoich internet zasobach i internet zasobach innych osób na mocy odpowiednich umów (dalej – Partnerzy).
1.2. Nieodłącznym załącznikiem regulaminu są «Reguły gry», a w razie, jeżeli Użytkownikowi udziela się do korzystania oprogramowanie, potrzebne dla uczestnictwa Użytkownika w Grze, - takim nieodłącznym załącznikiem jest «Licencyjna umowa». W ogóle te dokumenty są pełnym tekstem Przeznaczonej dla użytkownika Umowy, która określa stosunki Użytkownika i Posiadającego Prawa. 
1.3. Wyjątkowe majątkowe prawa do Gry należą do Forbes Consult Limited (dalej – Właściciel wyjątkowych majątkowych praw). Właścicielem wyjątkowych majątkowych praw przekazano Posiadającemu prawa prawo do użycia Gry na terytorium pewnych krajów (dalej – Terytorium) odpowiednio do norm czynnego ustawodawstwa tego Terytorium.
Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać jakichkolwiek składowych Gier poza grą i procesem gry bez pisemnej zgody Właściciela wyjątkowych praw majątkowych.
1.4. Użytkownik rozumie, zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa do użycia Gry, włączając jakiekolwiek składowe Gry, m.in. nie ograniczające się do - postaci bohaterów gry, przedmioty i akcesoria gry, płatniczy środek w grze, wewnątrz zabawowe wartości, graficzne wizerunki, zdjęcia, animacje, wideoanimacje, wideoklipy, dźwiękowe zapisy, dźwiękowe efekty, muzyka, tekstowy zapis Gry i inne składowe Gry, należą do Właściciela wyjątkowych majątkowych praw, jeżeli nie jest postanowione inaczej w regulaminie albo samej grze. Użytkownik rozumie, przyjmuje i zgadza się, że jakikolwiek element gry, w szczególności jacykolwiek bohaterowie gry, są składnikiem Gry, z pewnym zestawem funkcji i możliwości w Grze, i mimo że Użytkownikowi podczas wykonywania procesu i uczestnictwa w Grze przysługuje zarząd nad takimi bohaterami gry, włączając rozwój takich postaci podczas Gry i jej procesu, taki zarząd i rozwój postaci w Grze nie może w żadnych okolicznościach być rozumiany jako oddanie albo odstąpienie praw własności w stosunku do danego bohatera od Właściciela wyjątkowych praw majątkowych do Użytkownika, dokładnie tak, jak i nie może być rozumiany taki zarząd i rozwój postaci w Grze jak autorstwo Użytkownika w stosunku do bohatera gry i współautorstwo Użytkownika i Właściciela wyjątkowych majątkowych praw w stosunku do bohatera.
Użytkownik gwarantuje, że ma wszystkie pełnomocnictwa na podpisanie danej Umowy. W przypadku jeśli Użytkownik nie osiągnął wieku pełnoletności, on gwarantuje, że samodzielnie otrzymał potrzebne pozwolenie w potrzebnej prawem formie od swoich rodziców albo innych prawnych opiekunów.
Użytkownik gwarantuje, że informacja o minimalnych wymaganiach co do sprzętowego i programowego zabezpieczenia, potrzebnego Użytkownikowi do wykorzystania Gry, została zawczasu Użytkownikowi przekazana. Użytkownik potwierdza swoją świadomość o takich wymaganiach i obecności potrzebnego do wykorzystania Gry sprzętowego i programowego zabezpieczenia.
1.5. Terminy, wykorzystywane w regulaminie:
Gra - interaktywna komputerowa gra on-line, jest programem przeznaczonym dla osobistego komputera. Gra jest rozmieszczona na Zasobach Posiadacza Praw serwera. Administrowanie i obsługa Gry, a także nadanie dostępu Użytkownikom do Gry dokonywane jest przez Posiadającego Prawa albo przez inne osoby na mocy pisemnej zgody ze strony Posiadającego Prawa.
Uczestnictwo Użytkowników w Grze odbywa się w interaktywnym (on-line) trybie przez podłączanie Użytkownika do światowej sieci Internetowych zasobów Posiadającego Prawa i za pomocą ustawienia na osobistym komputerze Użytkownika części Gry dla klienta albo bez takiego ustawienia.
Użytkownik Gry - osoba fizyczna, biorąca udział w Grze będąca końcowym odbiorcą Usług, Dodatkowych usług. Usługi - dostarczane przez Posiadającego Prawa Użytkownikowi odnośnie dostępu do uczestnictwa w Grze, wykorzystaniu jej możliwości i serwisów na warunkach, określonych w regulaminie, zapewnienie procesu gry. Posiadający Prawa udostępnia Usługi Użytkownikowi tylko podczas uczestnictwa Użytkownika w Grze.
Dodatkowe usługi - nadanie Użytkownikowi dodatkowych, specjalnych możliwości Gry za opłata na warunkach, określonych w regulaminie. Dodatkowe usługi nie są koniecznym warunkiem uczestnictwa Użytkownika w Grze i udostępniane są Użytkownikowi dla otrzymania przez niego dodatkowych możliwości Gry, które wychodzą poza ramki Usług. Dodatkowe usługi udostępniane są po wyrażeniu chęci przez Użytkownika. Dodatkowe usługi składają się na środek płatniczy w grze, który otrzymuje Użytkownik (wewnątrz Gry i na Zasobach Posiadającego Prawa) i wartości gry, które mogą być udostępnione Użytkownikowi tylko podczas uczestnictwa Użytkownika w Grze. Usługi Użytkowników – usługi reklamowe, które mogą być udzielane prze Użytkowników Posiadającemu Prawa. Użytkownik ma prawo do umieszczania materiałów reklamowych zawierające informacje o Grze na swoich stronach internetowych lub stronach osób trzecich stosując się do przepisów aktualnego prawa Ukrainy, kraju rejestracji Posiadającego prawa, kraju w którym takie materiały są umieszczane. Usługi reklamowe Użytkownika mogą być wynagrodzone przez Posiadającego prawa według przepisów artykułu 2.3. Regulaminu Użytkownika. Użytkownik może udzielać usługi reklamowe po tym jak zostaną one uchwalone przez Posiadającego prawa.
Posiadający Prawa nie ponosi kosztów, związanych z opłatą Użytkownika Dodatkowych usług, i nie zwraca Użytkownikowi takich kosztów.
Na okres przeprowadzenia beta-testu (testowej eksploatacji Gry) Dodatkowe usługi Użytkownikom mogą nie być udostępniane. Posiadający Prawa samodzielnie decyduje, z którego momentu udostępnia się Użytkownikom Dodatkowe usługi o czym zawiadamia Użytkownika przez publikację informacji na stronie internetowej Gry.
Część Gry klienta - oprogramowanie, potrzebne dla uczestnictwa Użytkownika w Grze, otrzymane od Posiadającego Prawa. Interesant część Gry ustala się Użytkownikiem samodzielnie na osobistym komputerze. Część gry klienta jest programem dla osobistego komputera, wyjątkowymi majątkowymi prawami które posiada wyłącznie Posiadający Prawa.
Reguły Gry - Dodatek do regulaminu, który reglamentuje reguły uczestnictwa i zachowania Użytkownika w Grze, ograniczenia w działaniach Użytkownika w Grze. Dotrzymanie Reguł Gry jest potrzebną konieczne dla uczestnictwa Użytkownika w Grze, a także dla otrzymania przez Użytkownika Usług i Dodatkowych usług. Reguły Gry mogą być zmienione przez Posiadającego Prawa w jakimkolwiek czasie bez poprzedniej wiadomości Użytkownika. O takich zmianach Posiadający Prawa zawiadamia Użytkownika przez publikację informacji na stronie internetowej Gry. Kontynuacja uczestnictwa w Grze przez Użytkownika po zmianie Reguł Gry jest jego zgodą z takimi zmianami.
Umowa licencyjna - Dodatek do regulaminu (w razie, jeżeli Użytkownikowi udostępnia się do użycia oprogramowanie, potrzebne do uczestnictwa Użytkownika w Grze), które reguluje umowy i tryb użycia przez Użytkownika Klienta części Gry. Dotrzymanie umów Umowy Licencyjnej jest potrzebnym warunkiem dla uczestnictwa Użytkownika w Grze, a także dla otrzymania przez Użytkownika Usług i Dodatkowych usług.
Biorąc pod uwagę interaktywny charakter gry, identyfikowanie terenu dostępu do gry Użytkownika w ciągu okresu promocji będzie dokonywane przez ELYLAND  INVESTMENT  COMPANY  LIMITED w jeden ze sposobów lokalizacji terenu Użytkownika - lokalizacji adresu IP urządzenia, używanego przez Użytkownika do wejścia do gry.
2. Przedmiot Umowy
2.1.1. Posiadający Prawa proponuje nieograniczonemu gronu osób (za wyjątkiem osób określonych w pkt.2.1.2. Regulaminu Użytkownika) dostęp do Gry, Usług Posiadającego Prawa wewnątrz Gry, a także Dodatkowym usługom na warunkach regulaminu.
Osoba fizyczna, która chce otrzymać Gry, od momentu zaakceptowania (przyjęcia) regulaminu jest Użytkownikiem Gry, ma prawa, spełnił obowiązki, przewidziane w regulaminie. 2.2. W związku z ograniczeniem określonym w pkt.2.6.1. Regulaminu Użytkownika, Użytkownikom znajdującym się na terrytorium krajów WNP (według danych adresu IP według danych urządzenia używanego do logowania się w grze, między innymi komputera), zabrania się uczestnictwa w Grze na jakichkolwiek zasobach za wyjątkiem mlgame.ru i dowolnych serwisów społecznościowych. Lista krajów WNP: Azerbejdżan Armenia Białoruś Kazachstan Kirgizja Mołdowa Rosja Tadżykistan Turkmenia Uzbekistan Ukraina Jeśli Użytkownik znajdując się na terrytorium któregokolwiek ze wspomnianych krajów (na przykład, teren dostępu użytkownika do gry ELYLAND  INVESTMENT  COMPANY  LIMITED będzie weryfikować w jeden ze sposobów identyfikowania terenu Użytkownika - według adresu IP ostatniego urządzenia używanego do logowania się w grze) bierze udział w grze na jakichkolwiek zasobach za wyjątkiem mlgame.ru i dowolnych serwisów społecznościowych, Posiadający prawa zastrzega sobie prawo w dowolnej chwili odmówić udzielania usług (zarówno dodatkowych jak usług dostępu do gry) za wyjątkiem udzielania dostępu do gry na zasobie mlgame.ru i dowolnych serwisach społecznościowych. Przy czym Użytkownik zostaje przekierowany na stronę mlgame.ru. bez opłaty żadnych odszkodowań.
2.2. Obowiązki Posiadającego Prawa
2.2.1. Na warunkach, przedstawionych w regulaminie, nadać możliwość Użytkownikowi uczestniczyć w Grze, zapewnić proces gry, otrzymywać Usługi Posiadającego Prawa, między innymi Dodatkowe usługi Posiadającego Prawa. 
2.2.2.  Nadać Użytkownikowi możliwość komunikacyjnych usług w Grze, czyli możliwość użycia czatu Gry, pod warunkiem ich obecności w Grze.
2.2.3. Zawiadamiać Użytkownika przez publikację informacji na stronie internetowej Gry o zmianach warunków regulaminu.
2.2.4. Nadać Użytkownikowi możliwość otrzymania (ściągania) części Gry Klienta za pomocą Internetu ze strony internetowej Gry albo stron internetowych Partnerów, a także za pomocą innych nośników, jeśli dla procesu danej Gry jest potrzebna część klienta.
2.3. Prawa Posiadającego Prawa
2.3.1. W jakikolwiek czas, m.in. na okres przeprowadzenia beta-testu (testowej eksploatacji Gry, forów Gry) w jednostronnym trybie w jakikolwiek odpowiedni dla Posiadającego Prawa czas ograniczyć, poszerzyć, zmienić albo wstrzymać nadanie Usług, Dodatkowych usług bez poprzedniej wiadomości dla Użytkownika.
2.3.2. Zarządzać Grą i jej procesami i zmieniać je według własnego uznania. W jakikolwiek czas wstrzymywać albo zmieniać chód procesu i warunków Gry bez poprzedniej wiadomości dla Użytkownika.
2.3.3. W jakikolwiek czas zmienić, usunąć jakąkolwiek informację, rozmieszczoną przez Użytkownika na Zasobach Posiadającego Prawa, włączając wyrażenia, ogłoszenia Użytkownika.
2.3.4. W jakikolwiek czas wstrzymać, ograniczyć i wstrzymać nadanie Usług, Dodatkowych usług Użytkownikowi na warunkach regulaminu, między innymi przy nieprzestrzeganiu przez Użytkownika warunków regulaminu i jeśli Posiadający Prawa ma podstawy podejrzewać nieprawidłowe użycie przez Użytkownika danych. Również Posiadający Prawa ma prawo uprzedzić Użytkownika o zakłóceniu przez niego warunków Umowy,  publikować na Zasobach Posiadającego Prawa, m.in. w odpowiedniej Grze upomnienia Użytkownikowi ze wskazaniem imienia Użytkownika i tymczasowo albo na zawsze zablokować dostęp Użytkownika do Gry albo zerwać (anulować) Umowę. Doniesienie o zerwaniu Umowy wysyła się do Użytkownika elektroniczną poczta z adresu Posiadającego Prawa support_pl@elyland.net pod adres Użytkownika, wskazany w ewidencji.
Przy długotrwałym okresie nieaktywności Użytkownika, Posiadający Prawa ma prawo skasować konto Użytkownika.
2.3.5. Dla zbioru statystycznych danych i identyfikacji Użytkowników Gry śledzić, zbierać i zachowywać informację, m.in. o ip-adresach dostępu Użytkownika do Gry.
2.3.6. Wysyłać Użytkownikom samodzielnie, tak i z dołączaniem trzecich osób wiadomości informacyjnego albo technicznego charakteru, m.in. związane z Grą (dalej – Wiadomości) Użytkownik zgadza się otrzymywać takie Doniesienia, zgadza się z tym, że takie Doniesienia nie są spamem.
Przyjmując warunki tej Umowy, on daje swoją zgodę na otrzymywanie Wiadomości, które w ten sposób, uważa się za zawczasu zamówionymi przez Użytkownika.
Użytkownik ma prawo wstrzymać otrzymanie takich Wiadomości w trybie, przewidzianym p. 2.5.1. Umowy.
2.3.7. Podczas zabawowego procesu upominać Użytkowników, zapobiegać, zawiadamiać, informować ich o nieprzestrzeganiu przez nich Reguł Gry albo innych warunków regulaminu. Wskazania Posiadającego Prawa są obowiązkowe do wykonania przez Użytkownika. 2.3.8. W jakikolwiek czas zmieniać, uzupełniać, modyfikować Grę, którąś z jej części, włączając część Gry dla Klienta, bez jakiejkolwiek poprzedniej wiadomości dla Użytkownika. Więc, Użytkownik ma możliwość tylko uczestniczyć w Grze w jej bieżącej wersji.
2.3.9. Wykorzystywać przewidziane przez ustawodawstwo Ukrainy i międzynarodowe prawo sposoby dla obrony własnych praw w stosunku do Gry.
2.3.10. W przypadku wstrzymania, ograniczenia, wstrzymania nadania Dodatkowych usług i Usług Użytkownikowi odnowić je Użytkownikowi Usługi i Dodatkowe usługi na warunkach przedterminowego odblokowania konta gry Użytkownika.
2.3.11. Jeśli jakość usług reklamowych będzie uznana przez Posiadającego prawa za wystarczająco wysoką, Posiadający prawa może wypłacać Użytkownikowi wynagrodzenie - opłatę usług reklamowych. Wynagrodzenie będzie przekazywane drogą elektroniczną. Posiadający prawa może wybrać dowolny system płatności elektronicznych: PAYPAL (paypal.com), Moneybookers lub inne spełniające następujące warunki: 2.3.12. W przypadkach pytań dotyczących zasad i porządku korzystania z systemów płatności przy przekazywaniu środków przez Posiadającego prawa Użytkownik powinien skontaktować się z osobami prawnymi, mianowicie właścicielami takich systemów płatności. Posiadający prawa nie udziela informacji dotyczących zasad i porządku korzystania z systemów płatności, ani nie zwraca środków po dokonaniu transakcji na rekwizyty podane przez Użytkownika, m.in. w przypadku złamania przez Użytkownika zasad systemów płatności wskutek czego środki nie zostały przekazane Użytkownikowi lub w przypadku podania błędnych rekwizytów do przelewu. 2.3.13. Wynagrodzenia nie wpłaca się na konta użytkowników systemów płatności PAYPAL (paypal.com) i Moneybookers znajdujących się na terenach krajów WNP (teren dostępu użytkownika do gry ELYLAND  INVESTMENT  COMPANY  LIMITED będzie weryfikować w jeden ze sposobów identyfikowania terenu Użytkownika - według adresu IP ostatniego urządzenia używanego do logowania się w grze): Azerbejdżan Armenia Białoruś Kazachstan Kirgizja Mołdowa Rosja Tadżykistan Turkmenia Uzbekistan Ukraina 2.3.13. W celu optymizacji zasobów należących do Posiadającego Prawa, Posiadający zastrzega sobie prawo do czasowego lub permanetnego łączenia swerwerów odpowiednich zon językowych w dowolnym czasie, o czym Użytkownik dostaje wiadomość w grze. Podczas łączenia zon językowych, ich święta, czas serwerowy, systemy płatności, ikonki doradcy zostaną zmienione na te należące do zony-celu. Na moment łączenia zon językowych, nickname Użytkownika zostanie skopiowany do zony'celu, jeśli taki nick nie zarejestrowano na serwerze zony-celu. Jeśli nick jest zajęty przez innego gracza, przenoszony nick zostanie skrócony do 9 liter, jeśli to jest potrzebne, i doda się podkreślenie ze znakiem oryginalnej zony językowej użytkownika (na przykład, username_pl). 2.3.14. Przy przekazywaniu wynagrodzenia za usługi reklamowe prowizja za dokonanie transakcji jest opłacana przez Użytkownika. Rozmiar i porządek dokonania płatności są określone w przepisach odpowiednich systemów płatności. 2.3.15. Przy przekazywaniu wynagrodzenia Użytkownikowi zgodnie z Ustawą o podatkach dochodowych Republiki Cypryjskiej - Income Tax Law, 2002, No.118 I)/2002 Posiadający prawa nie jest agentem podatkowym wobec osób, na konta których był dokonany przelew zgodnie z przepisami Regulaminu Użytkownika. Posiadający prawa nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego osób fizycznych. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego deklarowania i opodatkowania swoich dochodów zgodnie z przepisami podanej wyżej ustawy. 
2.4. Ograniczenia odpowiedzialności Posiadającego Prawa
2.4.1. Użytkownik wykorzystuje Zasoby Posiadającego Prawa, Grę, włączając część Gry Klienta, na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik sam odpowiada za zdolność do użytku i sprzętu i oprogramowania własnego osobistego komputera.
2.4.2. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za możliwe sprzeczne z prawem działania Użytkownika.
2.4.3. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za wyrażenia Użytkownika, wygenerowane albo opublikowane na Zasobach Posiadającego Prawa. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika na Zasobach Posiadającego Prawa, włączając zachowanie, charakter i ideologię bohaterów gry, kierowanych przez Użytkownika, czyny bohaterów w Grze, lekceważący stosunek do innych Użytkowników Gry i kierowanych przez nich bohaterów gry.
2.4.4. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika możliwości dostępu do swojego konta w grze - ewidencji Użytkownika w Grze (utratę loginu, hasła, innej informacji, potrzebnej do uczestnictwa Użytkownika w Grze).
2.4.5. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za niepełne, niedokładne, niepoprawne wskazanie przez Użytkownika swoich danych przy stworzeniu ewidencji Użytkownika na stronie internetowej Posiadającego Prawa.
2.4.6. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika wartości gry, otrzymanych wskutek udostępnienia przez Posiadającego prawa Usług, Dodatkowych usług.
2.4.7. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za obecność u Użytkownika dostępu do Internetu, za jakość usług providerów sieci Internet, z którymi u Użytkowników podpisane są umowy o dostarczeniu usług dostępu do sieci Internetowej.
2.4.8. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za powstanie bezpośredniej albo niebezpośredniej straty dla Użytkownika albo innych trzecich osób, w wyniku wydarzenia:
użycia albo niemożliwości użycia Zasobów Posiadającego Prawa;
niesankcjonowanego dostępu jakichkolwiek trzecich osób do osobistej informacji Użytkownika, włączając ewidencję Użytkownika, konto osobiste Użytkownika w Grze;
oświadczenia albo zachowanie jakiejkolwiek trzeciej osoby na Zasobach Posiadającego Prawa.
2.4.9. Posiadający Prawa nie gwarantuje że:
Gra będzie zadowalała wymagania Użytkownika;
proces gry na Zasobach Posiadającego Prawa, a także Usługi i Dodatkowe usługi będą udostępniane nieprzerwanie, szybko, pewnie i bez błędów;
wyniki, które mogą być otrzymane z wykorzystaniem serwisów Gry, Usług, Dodatkowych usług, będą bezbłędne;
jakość procesu gry, jakiejkolwiek Usługi, Dodatkowej usługi, informacji, otrzymanych z wykorzystaniem serwisu Gry, udostępnianego na Zasobach posiadającego Prawa, będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika.
2.4.10. Posiadający Prawa nie jest zobowiązany przedstawiać Użytkownikowi jakiekolwiek dowody, które świadczą o zakłóceniu przez Użytkownika umów Ugody, wskutek której Użytkownikowi odmówiono dostępu do Usług, Dodatkowych usług albo była skrócona i/lub ograniczona objętość takich usług dla Użytkownika.
2.4.12. Przy jakichkolwiek innych okolicznościach odpowiedzialność Posiadającego Prawa jest ograniczona rozmiarem środków pieniężnych, wpłaconych przez Użytkownika za Dodatkowe usługi Posiadającego Prawa.
2.5.Prawa i obowiązki użytkownika
2.5.1. Użytkownik ma prawo, przy dotrzymaniu warunków regulaminu:
mieć dostęp do Zasobów Posiadającego Prawa, włączając Grę i stronę internetową Gry;
przy konieczności do wykorzystania w Grze otrzymywać (ściągać) część Gry Klienta z Zasobów Posiadającego Prawa albo innych dopuszczanych przez regulamin zasobów na nieodpłatnej podstawie;
bezpłatnie, za wyjątkiem wypadków uczestnictwa w Grze na Zasobach, na których jest przewidziana opłata abonenckiej opłaty i nadania Dodatkowych usług, uczestniczyć w procesie gry; informacja o Zasobach, przy uczestnictwie w Grze na których jest przewidziana opłata abonenckiej opłaty ukazują się na stronie internetowej Posiadającego Prawa.
otrzymywać za opłatą Dodatkowe usługi w stosunku Gry, na warunkach, przewidzianych regulaminem;
rozmieszczać informację, dzielić się nią z innymi Użytkownikami Gry na stronie internetowej Gry za pomocą forów i wewnętrznej poczty;
uczestniczyć w konkursach, kwizach, promocjach, które przeprowadzane są przez Posiadającego Prawa i związanych z Grą, w trybie, przewidzianym warunkami takich konkursów, kwizów, promocji;
zwracać się do Posiadającego Prawa z zapytaniami, związanymi z podpisaniem i wykonaniem regulaminu.
wstrzymać otrzymanie Wiadomości, wykonawszy następujące działania: wejść przez link, który jest wskazany w każdej takiej wiadomości, i wybrać opcję zrezygnować z otrzymywania Wiadomości.
2.5.2. Użytkownik jest zobowiązany:
w Grze, w centrum obsługi Użytkowników, w rozdziale nowości strony internetowej Gry, na forach, czatach i w tych rozdziałach strony internetowej Gry, w których Użytkownik może pozostawiać tekstowe wiadomości, wykorzystywać odpowiedni język strony internetowej (język odpowiedniej językowej strefy).
dotrzymywać warunków regulaminu, włączając Reguły Gry, Licencyjną umowę, bez jakichkolwiek ograniczeń;
w momencie rejestracji w Grze na Zasobach Posiadającego Prawa ukazywać prawdziwe informacje;
udostępniać Posiadającemu Prawa informację o wszystkich przyszłych zmianach jego rejestracyjnych danych, włączając, ale nie ograniczając się do zmiany elektronicznego adresu;
nie naruszać prawa intelektualnej własności Posiadacza Praw w stosunku do Gry i jakichkolwiek składowych części Gry i Zasobów Posiadającego Prawa;
samodzielnie dokonywać odpowiednich przedsięwzięć, które zabezpieczają bezpieczeństwo jego ewidencji w Grze, hasła i które zapobiegają niesankcjonowanemu korzystaniu przez osoby trzeciej z ewidencji; w razie, jeżeli Użytkownik ma podstawy uważać, że trzecie osoby otrzymały daną informację albo mogą otrzymać, musi natychmiast poinformować Posiadającego Prawa i zmienić swoje dane albo poprosić o to Posiadającego Prawa; 
wykonywać wskazania Posiadającego Prawa, w szczególności, jeśli takie wskazania są udzielone przez Posiadającego Prawa, Użytkownikowi albo grupie Użytkowników w Grze, w centrum obsługi Użytkowników, w rozdziale nowości strony internetowej Gry, na forum Posiadającego Prawa i w tych rozdziałach strony internetowej Gry, w których Użytkownik może pozostawiać tekstowe zapisy i dołączać graficzne, audio i wideo-materiały. W przypadku jeśli Użytkownik nie wykonuje takich wskazań Posiadającego Prawa, ostatni ma prawo wstrzymać, ograniczyć, wstrzymać udostępnianie Usług i Dodatkowych usług takiemu Użytkownikowi;
udostępnić Posiadającemu Prawa swoje osobiste dane, włączając nazwisko, imię, imię ojca, kontaktowe dane;
potwierdzić Posiadającemu Prawa na jego prośbę precyzję danych Użytkownika, m.in. osobistych;
gwarantować, że to on posiada wszystkie potrzebne pełnomocnictwa do podpisania regulaminu. W przypadku jeśli Użytkownik nie osiągnął wieku pełnoletności, zobowiązany jest samodzielnie otrzymać potrzebne pozwolenie w przewidzianej prawem formie od swoich rodziców albo prawnych opiekunów.
Inne prawa Posiadającego Prawa i zobowiązania Użytkownika są przewidziane w Regułach Gry, Licencyjnej Umowie, a także w rozdziale 2.6 « Dodatkowe Płatne Usługi» Regulaminu.
2.6. Dodatkowe usługi. 2.6.1.  W razie chęci Użytkownika, Posiadacz Praw udostępnia Użytkownikowi Dodatkowe usługi, które zapewniają Użytkownikowi możliwość wykorzystywać dodatkowe, rozszerzone, specjalne możliwości Gry.
2.6.2. Momentem okazania przez Posiadającego Prawa Dodatkowej usługi uważa się moment opłaty przez Użytkownika nabycia Dodatkowej usługi za pomocą płatniczego środka gry, wskazanego na stronie internetowej Posiadającego Prawa. Środki pieniężne, opłacone przez Użytkownika za nadaną Dodatkową usługę, nie podlegają zwrotowi przez Posiadacza Praw.
2.6.3. Jeśli Użytkownik zdecydował wykorzystać Dodatkowe usługi, to zobowiązany jest w informacyjnym pliku Użytkownika wskazać swoje nazwisko, imię, imię ojca, rok urodzenia i inną informację, która pozwoli Posiadającemu Prawa w razie potrzeby zidentyfikować konkretną osobę fizyczną z dana ewidencją Użytkownika w Grze. Użytkownik samodzielnie ponosi odpowiedzialność za słuszność, pełność, wiarogodność i poprawność wskazania swoich osobistych danych.
2.6.4. Lista i koszt Dodatkowych usług ukazują się na stronie internetowej Gry wyjątkowo przez Posiadacza Praw.
Sposoby i umowy nabycia płatniczego środka gry publikowane są też wyjątkowo przez Posiadającego Prawa na stronie internetowej Posiadającego Prawa.
2.6.5.Momentem opłaty Dodatkowej usługi uważa się przyjęcie środków pieniężnych na bieżący rachunek Posiadającego Prawa. Po załadowaniu środków pieniężnych od Użytkownika na bieżący rachunek Posiadającego Prawa środki pieniężne konwertują się do płatniczego środka gry. Konwertowanie odbywa się po kursie i formule, ustalonej przez Posiadającego Prawa i opublikowanym na stronie internetowej Posiadającego Prawa. Nabyty płatniczy środek gry przyjmowany jest przez Posiadającego Prawa na konto osobiste Użytkownika, który otwiera się i rozmieszcza się na stronie internetowej Posiadającego Prawa 
2.6.6. Przy dokonywaniu opłaty płatniczego środka gry Użytkownik zobowiązuje się iść płatniczym instrukcjom po kolei i sposobie opłaty, w tym i po regułach wprowadzenia wiadomości i numeru krótkich tekstowych doniesień (SMS), włączając tryb wprowadzenia tytułowych i wierszowych liter, cyfr i języka wprowadzenia. Załadowanie płatniczego środka gry na konto osobiste Użytkownika gwarantowane jest przy wykonaniu zaleceń instrukcji i warunków opłaty. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za słuszność korzystania przez Użytkownika z systemøw płatnościowych, ponieważ one znajdują się poza kontrolą Posiadającego Prawa.
Jakiekolwiek zmiany w Umowie, urzeczywistnione przez posiadającego Prawa w jednostronnym trybie, nabrały mocy prawnej w dniu, następującym po dniu publikacji takich zmian przez Posiadającego Prawa w Grze i na stronie internetowej Posiadającego Prawa.
Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za słuszność wykonania przez Użytkownika działań przy wyprowadzeniu płatniczego środka gry z płatnych Zasobów (serwerów) Posiadającego Prawa, które znajdują się poza kontrolą Posiadającego Prawa.
W sprawie reguł i trybu użycia płatniczych systemów dla dokonania opłaty za płatniczy środek przez Użytkownika należy zwracać się do osób prawnych - właścicieli takich płatniczych systemów. Posiadający Prawa nie odpowiada na pytania Użytkowników, związanych z regułami i trybem użycia takich płatniczych systemów, a także nie wypłaca kompensacji pieniężnych Użytkownikom, którzy urzeczywistnili operacje załadowania środków pieniężnych dla opłaty płatniczego środka gry za pomocą płatniczych systemów, jeśli takie opłaty były urzeczywistnione z naruszeniem reguł, ustalonych przez płatnicze systemy, wskutek czego środki pieniężne nie zostały przelane na konta Posiadacza Praw.
2.6.7. W tym wypadku, jeżeli wskutek technicznego błędu, albo usterki Gry, albo świadomych działań Użytkownika otrzymał on Dodatkowe usługi bez opłaty i niepełnej opłaty, i niespisania na straty płatniczego środka gry z konta osobistego Użytkownika w rachunek opłaty takich Dodatkowych usług, Posiadający Prawa ma prawo utrzymać koszt otrzymanych wskutek takich okoliczności Dodatkowych usług z jakichkolwiek późniejszych przelewów środków pieniężnych od Użytkownika, na którekolwiek cele te środki pieniężne nie były przeznaczone.
2.6.8. Użytkownik zobowiązany zachowywać dokumenty, potwierdzające opłatę przez niego Dodatkowych usług za cały czas uczestnictwa Użytkownika w Grze, i w przypadku zapytania Posiadacza Praw o takie dokumenty, okazać je Posiadającemu Prawa.
2.6.9. Użytkownik zobowiązany jest samodzielnie śledzić stan swojego konta osobistego.
2.6.10. Dodatkowe Płatne Usługi udostępniane są wyjątkowo przez Posiadacza Praw albo inne osoby na jego zlecenie. W przypadku powstania spornych, niejasnych sytuacji, albo w przypadku składaniu Użytkownikowi jakichkolwiek propozycji jakichkolwiek trzecich osób, związanych z opłatą Usług, albo Dodatkowych usług w Grze, albo rozmieszczeniu takich zapowiedzi i propozycji w sieci Internet, z wyjątkiem propozycji, wykonanych za pisemnym pozwoleniem Posiadającego Prawa (dalej –propozycje), Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Posiadacza Praw o takim fakcie. W przypadku jeśli Użytkownik, naruszając prawdziwe położenie, dokonał opłaty wskazanej Propozycji z wykorzystaniem danych, wskazanych w takiej Propozycji (m.in. danych i kodów), pretensje Użytkownika do Posiadającego Prawa z powodu nie załadowania płatniczego środka gry na konto osobiste Użytkownika nie są uwzględniane przez Posiadającego Prawa i nie są komentowane. 2.6.11. W przypadku jeśli przez Posiadającego Prawa będzie ustalone, że Użytkownik otrzymuje Usługi albo Dodatkowe usługi wewnątrz Gry od innych trzecich osób (fizycznych i prawnych), które działają bez umowy z Posiadającym Prawa, ostatni ma prawo wstrzymać, ograniczyć, wstrzymać nadanie Usług, Dodatkowych usług Użytkownikowi.
2.6.12. Użytkownik gwarantuje Posiadaczowi Praw, że ma prawo wykorzystywać wybrane przez niego środki na opłacenie Dodatkowych usług, nie naruszając przy tym ustawodawstwa Ukrainy i ustawodawstwa innego kraju, obywatelem którego jest Użytkownik. Posiadający Prawa nie niesie odpowiedzialności za możliwą stratę z winy osób trzecich na niekorzyść innych Użytkowników Gry, wyrządzony wskutek użycia przez Użytkownika środków opłaty, jemu że nie należnych.
2.6.13. Posiadający Prawa pozostawia sobie prawo w jednostronnym trybie wstrzymać albo wstrzymać nadanie Usług, Dodatkowych usług Użytkownikowi i ograniczyć inne możliwości Użytkownika w Grze, jeżeli istnieje podejrzenie na wykorzystaniem przez Użytkownika sprzecznych z prawem albo oszukańczych działań, aż do wyjaśniania okoliczności, i /albo przez Posiadającego Prawa będzie ustalone, że operacje Użytkownika dotyczące opłaty Dodatkowych usług są nielegalne (m.in. frod, karding) – dalej – operacje frodowe.

2.6.14. W przypadku jeśli Posiadający Prawa ma podstawy uważać, że Użytkownik wykonuje sprzeczne z prawem działania albo oszukańcze działania, związane z opłatą Dodatkowych usług w Grze i/lub inne czynności ze środkiem płatnościowym, Posiadający Prawa ma prawo przekazać odpowiednią informację do organów ochrony porządku prawnego w celu sprawdzenia danego faktu.
2.6.15. Użytkownik zobowiązany jest dotrzymywać wymagań ustawodawstwa Ukrainy i ustawodawstwa innego kraju, obywatelem którego jest Użytkownik przy opłacie płatniczego środka gry za pomocą bankowych kart.
2.6.16. Użytkownik zgadza się, rozumie i przyjmuje to, że Gra nie jest hazardową grą, grą na pieniądze, konkursem, zakładem i że kupno Dodatkowych usług jest jego wolą i chęcią i nie jest potrzebną albo obowiązkowym warunkiem do uczestnictwa w Grze i procesie gry.
2.7. Postanowienia końcowe
2.7.1. W przypadku jeśli Użytkownikowi, odpowiednio do praw jego państwa, zabroniono jest wykorzystywać usługi w trybie on-line albo istnieją inne prawodawcze ograniczenia, włączając ograniczenia związane z wiekiem dostępu do takich usług, Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Gry albo oddzielnych Usług w Grze. W takim wypadku Użytkownik samodzielnie ponosi odpowiedzialność za użycie Gry na terytorium swojego państwa odpowiednio do miejscowych praw.
2.7.2. Regulamin może być zmieniony przez Posiadającego Prawa bez jakiejkolwiek poprzedzającej wiadomości. Jakiekolwiek zmiany w Umowie, urzeczywistnione przez Posiadającego Prawa w jednostronnym trybie, nabiorą mocy prawnej w dniu, następnym po dniu publikacji takich zmian przez Posiadającego Prawa w Grze i na stronie internetowej Posiadającego Prawa.
Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie sprawdzać Umowę w celu zmian. Niewypełnienie przez Użytkownika działań związanych z zapoznaniem się z Umową i zmienioną tekstem Umowy nie może służyć jako podstawa do niewykonania przez Użytkownika swoich zobowiązań i nieprzestrzegania przez Użytkownika ograniczeń, ustalonych w Umowie.
2.7.3. Nieważność jednego albo kilku punktów Umowy, wydana decyzją sądu, który w ustalonym trybie nabrało mocy prawnej, nie wpływa na ważność całej zawartej umowy. W przypadku uznania jednego albo kilku punktów Umowy w ustalonym trybie nieważnymi, Strony zobowiązują się wykonywać wzięte na siebie zgodnie z Umową zobowiązania maksymalnie bliskim do tych, które są brane pod uwagę przez Strony przy podpisaniu i zgodnej zmianie Umowy.
2.7.4. Użytkownik zgadza się z tym, że Posiadający Prawa może i ma prawo pytać, zbierać i przechowywać personalne dane Użytkownika, włączając, ale nie ograniczając się informacją o imieniu, telefonach kontaktowych albo adresach elektronicznej poczty albo innych środków elektronicznej komunikacji, a także, w przypadkach użycia przez Użytkownika Dodatkowych usług, - dane o płatniczych informacjach(danych) Użytkownika, między innymi dane o kredytowych albo debetowych kartach płatniczych i innych środkach opłat.
Użytkownik wyraża swoją zgodę z tym, że taka informacja, jak ip-adres, typ przeglądarki, czas dostępu, a także inne informacje, które identyfikują Użytkownika będzie automatycznie przesyłać się do Posiadającego Prawa przez komputer Użytkownika i przechowywać się na serwerze Posiadającego Prawa.
2.7.5. Przyjmując warunki regulaminu, Użytkownik potwierdza, że on jest zdolny do czynności prawnych i zdolny do działania i ma prawo zawierać Umowę i podpisywać regulamin. Użytkownik gwarantuje, że wykorzystywany nim przez niego sprzęt wystarczający i sprawny do użycia w Grze.
2.7.6. W formie podpisania regulaminu stosuje się ustawodawstwo kraju Właściciela wyjątkowych majątkowych praw - Republiki Cypryjskiej, a mianowicie normy regulujące tryb i umowy układania publicznej umowy, umowy-załącznika. Użytkownik nie może naruszać miejscowych praw tego kraju, rezydentem którego on jest. Użytkownik samodzielnie ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez niego takich norm.
2.7.7. Umowa w zapisach i warunkach, nie uregulowanych w regulaminie, reguluje się odpowiednio do czynnego ustawodawstwa kraju Właściciela wyjątkowych majątkowych praw.
2.7.8. Użytkownik może w ciągu dwóch tygodni od momentu przyjęcia warunków Umowy na piśmie (na przykład, faks, email) bez wskazania przyczyn zerwać porozumienie, umowę.
Wiadomość o zerwaniu Umowy trzeba wysłać: E-Mail: support_pl@elyland.net
Adres Właściciela praw: 21, Suite 10, Pandoras, Hadjimatheou Yiannouri Court, 6042, Larnaka, Cyprus
Przy zerwaniu trzeba wskazać w linijce tematu imię Użytkownika i imię ewidencji użytkownika.
2.7.9. Wszystkie strony sporu zgodnie z Umową podlegają rozstrzygnięciu poprzez wymianę korespondencji i negocjacje z wykorzystaniem przedsądowego (roszczeniowego) trybu, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia ugody między stronami przez negocjacje - rozpatrzenie sporu może być przekazane przez jakąkolwiek stronę zainteresowaną do sądu ogólnej jurysdykcji po miejscu siedziby Posiadającego prawa.
 
Dodatek «Reguły Gry» do Przeznaczonej dla użytkownika Umowy między Posiadającym Prawa a Użytkownikiem
Ten dokument jest Dodatkiem do Przeznaczonej dla użytkownika Umowy i reguluje reguły uczestnictwa i zachowania Użytkownika w Grze, ograniczenia w działaniach Użytkownika w Grze, a także odpowiedzialność Użytkownika za niewykonanie takich reguł i nieprzestrzeganie ograniczeń, prawa Posiadającego Prawa do stosowania w stosunku do Użytkownika określonych Przeznaczoną dla użytkownika Umową przedsięwzięć i warunków i przedsięwzięcie takich środków. Dotrzymanie Reguł Gry jest koniecznym warunkiem do uczestnictwa Użytkownika w Grze, a także do otrzymania przez Użytkownika Usług i Dodatkowych usług.
Reguły Gry działają jak i w Grze, tak i na stronie internetowej Gry, w tym również na forach gry.
Reguły gry określają zachowanie Użytkowników w Grze i na oficjalnej stronie internetowej Gry, między innymi na forach Gry. Reguły zachowania są zawarte po to, żeby pobyt w świecie gry uczynić maksymalnie przyjemnym dla każdego Użytkownika. Nieprzestrzeganie Reguł może doprowadzić do blokowania albo usuwania
ewidencji gracza bez zwrotu kosztów Użytkownikowi (jeśli takie miały miejsce).
1. Rejestracja w grze
1. Rejestracja Użytkownika jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w Grze, otrzymania innych Usług, nadanych przez Posiadającego Prawa.
2. Rejestracja dozwolona jest tylko osobom fizycznym. Tylko indywidualne osoby fizyczne przyjmują się jako autoryzowani użytkownicy (nie grupy, nie rodziny, nie małżeństwo i małżonkowie itd.). Jeśli Użytkownik jest małoletnim, on/ona potwierdza, że, zgłaszając chęć rejestracji, posiada zgodę prawnych opiekunów.
3. Przy rejestracji Użytkownik musi nadać imię Użytkownika w Grze i zarejestrowany elektroniczny adres. Imię Użytkownika w Grze nie może naruszać praw osób trzecich i musi odpowiadać ogólnie przyjętym moralnym zasadom. Przy czym, elektroniczny adres i adres Zasobu nie może być imieniem Użytkownika w Grze. Użytkownik może mieć w kazhdym pewnym Zasobie (serwerze) tylko jedno konto (account). Również, przy rejestracji w Grze Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać odpowiedni język Zasobu (język odpowiedniej strefy językowej).
4. Przy udanej rejestracji Użytkownik może stwarzać i niezależnie zarządzać ewidencją.
5. Użytkownik w żadnym wypadku nie ma prawa wykorzystywać danych o wejściowych innego Użytkownika, jeśli reguły Gry nie dają specjalnych wyjątków.
6. Użytkownik może, wykorzystywać tylko jedna ewidencję w Grze. Przewidziane na wiele użytkowników ewidencje mogą być usuwane albo zablokowane w jakikolwiek czas według uznania Posiadającego Prawa.
2. Ogólne zasady
1. Użytkownik - Właściciel ewidencji (konta) nie ma prawa przekazywać hasła innym Użytkownikom Gry, z wyjątkiem przekazania hasła osobie fizycznej, która nie jest Użytkownikiem Gry.
Odpowiedzialnym za dotrzymanie warunków Umowy i dodatków do niej jest Użytkownik, który przekazał hasło.
2. Maksymalna ilość Użytkowników, którzy mogą grać z jednego komputera, – 1 (jeden).
3. Przekazanie zasobów:
Każdy zapis w ewidencji musi być wykorzystany tylko dla osiągnięcia własnego sukcesu, a nie dla użycia jego przez innego Użytkownika.
Przekazanie zasobu między graczami, którzy wspólnie wykorzystują komputer, między zastępcą i tym, kogo zastępują, jest zabronione.
4. Za pomocą różnych środków kontaktu, przewidzianych Grą (włączając, ale nie ograniczając się do, dyskusyjnych forów, poczty, czatów, blogów, księgi gości i tak dalej, a także w funkcji komentarzy) Użytkownik może publikować własną zawartość na stronach internetowych Posiadającego Prawa. W tym stosunku, Posiadający Prawa nadaje wyjątkowo techniczne środki dla wymiany informacji. Użytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialność za swoją zawartość takiej informacji i zobowiązuje się w całości obronić Posiadającego Prawa od jakichkolwiek powództw i roszczeń osób trzecich.
Posiadający Prawa nie ponosi odpowiedzialność za zawartość informacji, wprowadzonej przez Użytkownika. Użytkownik nadaje Posiadającemu Prawa, prawo wykorzystywać zawartość informacji, zostawionej przez niego.
Posiadający Prawa odnotowuje, że Posiadający Prawa nie ma aktywnego systemu śledzenia odprawionej zawartości, ale w zamian tego wykonuje się fragmentaryczne sprawdzania.
Poza tym, każdy użytkownik ma możliwość zawiadomić Posiadającego Prawa o podejrzeniu o sprzecznej z prawem zawartości.
3. Ograniczenia dla Użytkowników gry:
1. Użytkownik zobowiązany jest dotrzymywać wszystkich reguł i ograniczeń, ustalonych w Regulaminie, Licencyjnej Umowie, Przeznaczonej dla użytkownika Umowie.
2. Użytkownik zobowiązany jest szanować prawo innych Użytkowników do uczestnictwa w Grze i nie może swoimi działaniami stwarzać sytuacji, przy których prawa innych Użytkowników w Grze mogą być naruszone i ograniczone.
3. Użytkownikowi zabranie się świadome wykonywanie jakichkolwiek działań, które krępują albo czynią niemożliwym dostęp do Gry innym Użytkownikom, a także świadome wykonywanie jakichkolwiek działań, które krępują albo czynią niemożliwym Administrowanie swoimi obowiązkami, stwarzanie w grze dla innych Użytkowników świadomych przeszkód, nie przewidzianych istniejącym procesem gry.
Użytkownik nie może na żadnych warunkach warunkach: włamywać się/próbować złamać programowe komponenty i przechwytywać dane, które wysyłane są na serwer albo z serwera, stwarzać albo wykorzystywać oszukańcze metody, włamy i programowe produkty osób trzecich, które mogą zmienić wyniki Gry, wykorzystywać oprogramowanie, które pomaga «wydobywać dane» innych Użytkowników albo innym sposobem przeszkadza zbiorowi informacji, który odnosi się do Gry. Inne działania z podobnym efektem, również są ZABRONIONE. Użytkownikom zabroniono rozpowszechnienie albo świadome otrzymanie informacji, które pozwalają otrzymać dostęp do kont Użytkowników w Grze albo na stronie internetowej Gry. Użytkownikom zabroniono rozpowszechnienie zsyłek na postronne zasoby, które zawierają taką informację, a także użycie informacji, która pozwala otrzymać dostęp do kont innych Użytkowników w Grze albo na Zasobie Gry.
Użytkownikom zabroniono jakąkolwiek modyfikację, zmianę, dekompletację˙, sprzedaż, rozpowszechnienie zmodyfikowanych materiałów Gry całkowicie albo w częściach; użycie programowych błędów, zmiany programowego kodu otrzymywanie niesankcjonowanego dostępu do serwera i bazy danych Gry. W poszczególnych wypadkach Posiadający Prawa ma prawo natychmiast wstrzymać dostęp Użytkownika do Gry i zwrócić się do organów spraw wewnętrznych dla rozpatrzenia działań naruszającego, wykrycia albo niewykrycia znamion przestępstw , przewidzianych Kryminalnym Kodeksem Ukrainy albo innymi analogicznymi prawami krajów, - miejsc pobytu naruszającego.
4. Użytkownikowi w Grze zabroniono bez specjalnego osobistego pozwolenia Posiadającego Prawa organizować i/lub brać udział w umownych bojach z innym/innymi Użytkownikami, wskutek których Użytkownicy mogą otrzymać przewagi w grze, m.i. w postaci surowców, doświadczenia bohatera lub rankingu frakcyjnego. Również zabroniono wykonywać następujące działania z jakimkolwiek wewnątrz gry obiektem, wartością, Usługą, środkiem gry:
wymiana jakichkolwiek obiektów wewnątrz gry, wartości, Usług, płatniczych środków gry na wartości spoza gry;
sprzedaż Usług poza grą i za wartości z poza gry, włączając gotówkę;
kupno Usług za wartości z poza gry, włączając gotówkę;
rozpowszechnienie informacji o zamiarze Użytkownika dokonania określonych działań, tek przez samego Użytkownika, jak i przez jakąkolwiek osobę trzecią.
5. Użytkownikowi zakazuje się stwarzać i wykorzystywać w Grze botów (postaci, które zarządzają się za pomocą programu), inne programy, jakiekolwiek techniczne i inne środki dla współzawodnictwa Użytkownika w Grze.
6. Użytkownikom zakazuje się wykorzystywać jakiekolwiek błędy wewnątrz gry i błędy jakiegokolwiek istniejącego oprogramowania w Grze. Użytkownik, który odnajdzie takie błędy w Grze, zobowiązany jest zawiadomić o tym Posiadającego Prawa.
7. Użytkownikowi również zabroniono publikowania lub popularyzowania na stronach internetowych Posiadającego Prawa wiadomości i informacji włączając, ale nie ograniczając się do środków i kontaktu, doniesień, które:
naruszają prawa intelektualnej własności osób trzecich;
zawierają «listy szczęścia» albo schematu finansowych piramid;
można przyjąć za wiadomości od Posiadającego Prawa;
zawierają osobiste dane innych Użytkowników i osób trzecich;
są reklamowymi, włączając odtworzenie w Grze jakichkolwiek linków na strony sieci Internet, bez poprzedniego uzgodnienia z Posiadającym Prawa.
Użytkownikom zabroniono rozpowszechnienie pogłosek, oszczerstw o Posiadającym Prawa innych Użytkownikach, o grze, informacji, która szkaluje reputację Posiadającego Prawa.
Użytkownikom zabroniono generować spam (informacyjne wysyłania i zapowiedzi, nie związane z zabawowym procesem), flood (wielokrotna repetycja, odtworzenie, kopiowanie i tak dalej informacji) w jakichkolwiek rodzajach czatów Gry.
Użytkownikom zabroniono użycie jakichkolwiek niecenzuralnych, obelżywych, prowokacyjnych albo nie przewidzianych w Grze słów i symboli w jakimkolwiek wyglądzie w mianach albo opisach bohaterów i innych obiektów w grze, użycie jakichkolwiek niecenzuralnych, obelżywych, prowokacyjnych albo nie przewidzianych Grą słów i symboli w mianach albo opisach zarejestrowanych w Grze zjednoczeń Graczy (np., gildii).
Użytkownikom zabroniono użycie w procesie gry nienormatywnej leksyki, obrazy, zagrożenia gwałtu albo fizycznej rozprawy, reklamy narkotyków, pornograficznych materiałów albo postronnych zasobów, które zawierają te materiały w otwartym dostępie, propagandy nietolerancji rasowej, narodowej, religijnej, kulturalnej, ideologicznej, płciowej, językowej albo politycznej przynależności, m.in. nazizmu, faszyzmu, fanatyzmu, terroryzmu. Wszystko wskazane w tym punkcie zabrania się wykorzystywać Użytkownikom w procesie gry, nawet jeśli to napisano z opuszczonymi literami i słowami i zamianą pewnych słów/liter jakimikolwiek znakami lub z użyciem transliterowania.
8. Użytkownikom zabroniono publikować albo ładować pliki, które zawierają wirusy, trojany, programy-czerwie, czasowe-bomby, kanselboty, uszkodzone pliki albo dane albo inne podobne oprogramowanie, które może zaszkodzić Grze albo naruszyć pracę cudzych komputerów.
9. Użytkownikom zabroniono stworzenie imion bohaterów, imion zjednoczeń graczy i innych odznak, wskazujących na przynależność do Posiadającego Prawa albo jego partnerów.
10. Użytkownik nie może naruszać miejscowych praw tego kraju, rezydentem którego on jest. Użytkownik samodzielnie ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez niego takich norm.
4. Postanowienia końcowe:
1. Posiadający Prawa samodzielnie decyduje, co uważa się za zakłócenie rzeczywistych Reguł Gry.
2. W przypadku zakłócenia Reguł Gry przez Użytkownika, Posiadający Prawa ma prawo zastosować następujące kary:
ograniczyć użycie przez Użytkownika poczty wewnętrznej;
przymusowo przemianować bohatera, zjednoczenie graczy, wewnętrzne obiekty gry;
wycofać przedmioty, wewnętrzną walutę, inne wewnętrzne wartości;
ograniczyć, wstrzymać albo w całości wstrzymać dostęp do ewidencji;
usunąć bohaterów albo ewidencję.
rozwiązać umowę
3. W przypadku uznania winy i zgody Użytkownika na późniejsze rzetelne dotrzymanie warunków i praw Posiadającego Prawa ma prawo wyznaczyć karę dla przedterminowego odblokowania ewidentnego zapisu, przy czym Posiadający Prawa ma prawo odmówić w przedterminowym odblokowaniu bez wyjaśnienia przyczyn.
POCZĄTEK GRY OZNACZA BEZWARUNKOWA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA Z WARUNKAMI UMOWY I JEST POTWIERDZENIEM GWARANCJI ZE STRONY UŻYTKOWNIKA STOSUNKU DO WARUNKÓW REGULAMINU.