Wideopolityka


ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED (ELYLAND LLC) pozwala Użytkownikom na używanie obrazków, musyki, dzięków i innych elementów gry My Lands (która jest własnością ELYLAND LLC; dalej - Kontent) w celu stwarzania wideo (dalej - Produkcja) wyłącznie przy następujących warunkach:

 1. ELYLAND LLC pozwala Użytkownikom na stwarzanie i zamieszczanie produkcji zawierającej Kontent tylko dla niekomercyjnego użycia, włączając stwarzanie wideo przeglądów gry My Lands. Użycie Kontentu w innym celu, oprócz wypadków, kiedy ma na celu przyciągnienia użytkowników do udziału w programie partnerskim z przestrzeganiem zasad, jest zabronione.

 2. ELYLAND LLC pozwala Użytkownikom na zamieszczenie produkcji zawerającej Kontent na stronie internetowej ich autorów lub innych stronach gdzie taka produkcja jest dostępna za darmo. Zmuszanie użytkowników do opłacania takiej produkcji w jakikolwiek sposób jest zabronione.

  Ta zasada nie dotyczy Użytkowników, którzy podpisali osobny prpgram partnerski ze stronami internetowymi, które placą za wyświetlania produkcji (np. YouTube, Justin.tv, Blip.tv, Own3d.tv i Ustream.tv).

 3. Użytkonwikom zabrania się udzielania licencji na użycie produkcji zawierającej Kontent innym użytkownikom, za darmo lub za opłatę, bez poprzedniego zezwolenia ELYLAND LLC.

 4. Zabrania się użycia obłędnej i/lub fałszywej reklamy gry My Lands w produkcji, włączając reklamę, która może wprowadzić użytkowników w błąd przez nieprawidlową treść, fałszywość, dwojakość, przesadzenie lub pomniejszenie mieszczące się w takiej reklamie.

 5. W produkcji zabroniono użycia pogroz, materiałów o charakterze seksualnym lub erotycznym, pornograficznym, wypowiedzi obrażliwych. Zabrania się poszerzenia w produkcji aktywności niebezbiecznej dla życia i zdrowia audytorii. W produkcji zabrania się użycia materiałów zawierających zagrozę życiu lub zdrowiu mniejszości lub naruszenia jej praw.

W produkcji nie można zamieszczać żadnych informacji, włączając wezwania do działania lub reklamę, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do My Lands użytkownikom, lub wezwań i innych umyślnych działań, które uniemozliwiają lub utrudniaja dla ELYLAND LLC wywiązywanie z obowiązków, lub wezwań do stwarzania umyślnych przeszkód innym użytkownikom.

W produkcji nie może być informacji, włączając wezwania do działania lub reklamę, wzywające do włamania się do programów gry My Lands i/lub przechwytywania potoku danych z/do serwera, stwarzania lub użycia oszukańczych metod, włamywania się i użycia program trzecich stron, które mogą zmienić wyniki gry My Lands, oraz do użycia specjalnego oprogramowania do wyławiania informacji od innych użytkownikow lub w jakikolwiek sposób przeszkadzania zbieraniu informacji związanej z grą My Lands.

Produkcja nie może zawierać żadnych informacji, włączając wezwania do działania lub reklamę, umożliwających dostęp do kont innych użytkowników w grze My Lands lub innych grach ELYLAND LLC.

Produkcja nie może zawierać żadnych informacji, włączając wezwania do działania lub reklamę, wzywającej do zmiany, dekompilacji, sprzedaży lub rozpowszechniania zmienionych materiałów gry My Lands, korzystania z błędów oprogramowania, zmiany kodów, uzyskania nielegalnego dostępu do serwera i bazy danych gry My Lands.

Produckja nie może zawierać żadnych informacji,włączając wezwania do działania lub reklamę, wzywających do następujących czynności z jakimikolwiek obiektami, usługami lub metodami płatności w grze:

W produkcji zabrania się zamieszczania linków do zasobów trzecich stron zawierających informacje opisane w akapicie 5 tej Polityki.

 1. ELYLAND LLC nie ponosi odpowiedzialności przed trzecimi stronami za treść produkcji stworzonej przez użytkoników.

  Użytkownicy, którzy stworzyli produkcję, ponoszą odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę trzecim stronom wyrządzoną przez stworzenie i zamieszczenie takiej produkcji.

 2. ELYLAND LLC zastrzega za sobą prawo w jakikolwiek czas zakazać Użytkownikowi rozpowszechniania jakiejkolwiek Produkcji, jeśli Użytkonwik nie przestrzega zasad tej Polityki.