Sojusz daje możliwość wysyłania wsparcia oraz wykonywania Wspólnych ataków.
Status sojuszu sprawdza się tylko w moment inicjowania misji.

Aby zawrzeć sojusz, trzeba:

  • przestudiować naukę Dyplomacja
  • pobudować Korpus dyplomatyczny
  • zaproponować sojusz graczowi i doczekać się kiedy on przyjmie zaproszenie albo przyjąć zaproszenie innego gracza.

Sojusz zawiera się od razu po przyjęciu zaproszenia. Przy zerwaniu sojuszu jeszcze przez jeden dzień sojusz znajduje się w statusie "Zerwanie". Skasować zerwania nie można.
Sojusznikowi można udostępnić wgląd do swoich włości oraz podgląd misji, jednak nie jest to konieczne.
W sojuszu może być do 5 osób.
Maksymalnie możliwa ilość sojuszników zależy od poziomu nauki Dyplomacja.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
sojusz.png 157.7 kB 1 20-Feb-2012 13:34 Administrator
jpg
союз.jpg 66.0 kB 1 09-Jun-2010 17:57 Administrator
« This page (revision-22) was last changed on 05-Nov-2014 11:07 by Administrator