Artefakty działają, kiedy lalka bohatera jest w nie ubrana. Wyjątki:
1. Artefakty nie działają jeśli bohater jest oszołomiony.
2. Artefakty nie działają kiedy bohater jest we Schronie.
3. Jeśli bohater opuszcza włość, artefakty wpływające na włość nie działają. Wyjątki są takie: efekty dające przyspieszenie studiowania nauki działają nadal.
Artefakty wpływają na jednostki specjalne i budowle tylko we włościach, gdzie znajduje się bohater posiadający te artefakty.

Jak zdobyć artefakty:
1. Artefakty pojawiają się w ruinach w chwili obrabowania.
Szansa na pojawienie się artefaktu w ruinie zależy od poziomu ruiny.
Maksymalnie pojawia się 1 artefakt w jednej ruinie.
Przy ataku kilku graczy, jedna szansa dla wszystkich bohaterów i artefakt przy pojawieniu się przypada przypadkowemu bohaterowi. Artefakt może być zagrabiony przez gracza z ruiny tylko w przypadku, jeśli w misji uczestniczył bohater dowolnego poziomu.
2. Artefakty można kupić u handlarza.
3. Artefakt można otrzymać jako nagrodę za zwycięstwo w turnieju oraz jako nagrodę za niektóre questy.

Zestawy
Artefakty zbierane są w zestawy. Jeden i ten sam artefakt nie może być w kilku zestawach.
Bohater ubrany w jeden zestaw posiada uzupełniające efekty.
Lista zestawów artefaktów jest podana poniżej.
Ładowanie strony może potrwać.


Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-11) was last changed on 10-Mar-2016 11:11 by Administrator