Można wysłać następujące bojowe misje:


Bojowe misje wyruszają z królestwa, po kliknięciu na włość w królestwie.


Po wysłaniu misji jej ruch można zobaczyć po kliknięciu na przycisk Misje. Żeby zobaczyć skład armii - naprowadź myszkę na typ misji (na przykład, na słowo «Rabunek»)

Jeśli trwa atak na Ciebie - przycisk misji zaświeci się na czerwono (przy zamkniętych bramach to niemożliwe).

Odwołanie misji
Bojowe misje można odwołać, dopóki nie podeszły zbyt blisko do celu.
Żeby odwołać - otwórz linijkę misji klikając na nią. I w pokazującym się oknie, kliknij krzyżyk na prawo od wojsk.
Nie ma możliwości odwołać misję za minutę przed przybyciem do celu.

Limit ataków
W ciągu doby, na jedną włość można inicjować nie więcej niż 2 ataki.
Wspólny atak przez wojska z różnych miast jednego gracza uważa się za 1 atak.

Wypoczynek wojsk
Po tym, jak wojska przemieściły się z włości do włości, albo wróciły z misji, potrzebują chwili na odpoczynek od przemieszczenia.
Podczas tej minuty nie mogą przejść do nowej misji albo do azylu. Ale wstąpić do boju im to nie przeszkadza.

Okno wysyłania wojsk:
Wynagrodzenie dla jednostki
Im wolniejszą wybierzesz szybkość przemieszczenia się, tym taniej będzie kosztowała misja.
Podczas wysyłania misji premia drużyny jest równa wartości drużyny z współczynnikiem zależnie od zwolnienia za czas misji tam/z powrotem.
Wynagrodzenie dla jednostki = opłata _1_ jednostki * ilość jednostek * długość_marszu* przelicznik_od_spowolnienia

Minimalny czas misji - 15 minut w jedną stronę.


Misje przychodzące w jedną sekundę
PYTANIE: jak będą rozsortowywały się misje przychodzące w jedną sekundę?
ODPOWIEDŹ: według czasu wysłania(formowania misji).
PYTANIE: a jeżeli było odezwanie misji?
ODPOWIEDŹ: również według czasu wysłania (formowania misji).

PYTANIE: Co się zdarzy wcześniej: wskrzeszanie wojska we Wskrzeszaczu czy bitwa, jeśli zdarzenia muszą odbyć się w tej samej chwili?
ODPOWIEDŹ: Najpierw odbędzie się bitwa, potem wskrzeszanie wojska we wskrzeszaczu

Atak włości, która nie była celem.

PYTANIE: Jeśli gracz atakuje włość, ale ona znika i na jej miejscu pojawia się nowa - czy atak zostanie przeprowadzony?
ODPOWIEDŹ: Tak. Również jeśli gracz atakuje włość, która przechodzi do innego właściciela, atak zostanie przeprowadzony bez względu na rangę obrońcy. Dlatego rekomenduje się szpiegować włość atakowanego przed przybyciem wojska.


Zobacz jeszcze BITWA.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
at.jpg 134.3 kB 1 09-Dec-2010 17:51 Administrator
png
atpl.png 234.9 kB 1 17-Feb-2012 11:45 Administrator
png
atpol.png 234.1 kB 1 29-Mar-2012 16:54 Administrator
jpg
mis.jpg 103.9 kB 1 09-Dec-2010 17:51 Administrator
png
mispl.png 224.4 kB 1 17-Feb-2012 11:56 Administrator
png
mispol.png 224.0 kB 1 29-Mar-2012 17:20 Administrator
jpg
re.jpg 124.5 kB 2 14-Dec-2010 18:12 Administrator
png
repl.png 244.6 kB 1 17-Feb-2012 12:00 Administrator
png
repol.png 241.0 kB 1 29-Mar-2012 16:58 Administrator
« This page (revision-31) was last changed on 05-Nov-2014 11:17 by Administrator