Baraki to podziemne włości. Początkowo są one niewidoczne i mogą zostać odkryte przez eksploratorów.
Barak generuje się jako włość niczyja, rasą budynków są Rycerze. Podczas zagarnięcia włości rasa budynków w Barakach zmienia się na rasę nowego właściciela.
Czas istnienia baraków wynosi 14-18 dni.

Aby zagarnąć włość Barak, trzeba przestudiować naukę "Podziemne włości".Baraki można zagarniać, rabować, w nich można zagarniać jeńców i rujnować budynki. W Baraku jest 43 komórki, z których od 8 do 18 komórek są zajęte budowlami bojowymi 7 poziomu, które nie da się uszkodzić lub zrujnować.
Na reszcie komórek można budować budynki, jak w Szybie, oprócz bojowych, magazynu klanu i rezerwacji klanu.Istnieją 8 typów Baraków. Typ Baraku zależy od specjalizacji według jednego z rodzajów jednostek bojowych, na przykład, Najemnicy.
Na mapie Podziemia to widać na ikonce jednostki na włości.W garnizonie Baraku znajduje się armia, skład której zależy od rodzaju budowli bojowych w tej włości.
Armia w obronie Baraku jest neutralna, nie należy do potworów.
Początkowo dla rasy neutralnej we włości opcja „Wojsko we włości nie wymaga wynagrodzenia” jest aktywna i znika po pierwszym zagarnięciu posiadania.

Wewnątrz włości w opisie Budowli centralnej opisano parametry włości wpływające na jeden konkretny typ jednostki.
Pierwsze 3 parametry działają w tej włości, kolejne 3 działają globalnie we wszystkich włościach, w tym w bieżącej (np. Starożytna magia), zmniejszając podstawowe parametry treningu jednostek (koszt surowców, czas treningu, ludność). Parametry kilku Baraków są sumowane.
Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
11.png 179.6 kB 1 01-Apr-2020 10:12 Administrator
png
22.png 2,109.0 kB 1 01-Apr-2020 10:12 Administrator
png
33.png 813.1 kB 1 01-Apr-2020 10:12 Administrator
png
undrsch.png 126.1 kB 1 01-Apr-2020 10:13 Administrator
« This page (revision-4) was last changed on 14-May-2020 10:21 by Administrator