Przycisk “Bractwo miecza” staje się dostępny w Budowli centralnej po wykonaniu przez gracza odpowiedniego zadania.

Bractwo miecza pozwala Ci za wynagrodzenie zlecić u innych graczy zemstę na krzywdzicielach, którzy zaatakowali Cię, w ciągu 7 dni od chwili ataku.
Bractwo miecza, również pozwala wybrać zlecenie spośród dostępnych zleceń innych graczy i wykonać go, otrzymując nagrodę.
Rodzaje szkód:
а) zniszczenie wybranych jednostek wojskowych krzywdziciela;
b) kompletne zniszczenie wybranej ilości budynków w wybranej włości krzywdziciela;
c) przejęcie wybranej Zewnętrznej włości krzywdziciela.

Gracz może dokonywać zlecenia anonimowo lub otwarcie.
Można dokonać nie więcej niż 1 zlecenie zemsty, na jednym krzywdzicielu w każdym konkretnym okresie czasowym. Przerwa między zamówieniami musi wynosić co najmniej 24 godziny.
Nieograniczona liczba graczy może jednocześnie zlecić działanie na tym samym krzywdzicielu.

Gracz może zaakceptować zamieszczone zlecenie w ciągu 7 dni od chwili zamieszczenia.
Za wykonanie zlecenia zleceniodawca musi przyznać nagrodę (losowy zwój lub losowy artefakt).
Z konta zleceniodawcy pobiera się kwotę, w postaci czarnych pereł, równą wartości artefaktu lub zwoju odpowiedniego poziomu.
Wartość nagrody zostaje zwrócona zleceniodawcy w następujących przypadkach:
1. jeśli zlecenie nie zostanie zaakceptowane w ciągu 7 dni (anulowanie zlecenia).
2. jeśli zleceniodawca cofnął zlecenie zanim ktoś go zaakceptował.
3. jeśli zlecenie zostało zaakceptowane, jednak nie zostało wykonane w ciągu 7 dni (nie udana realizacja danego zlecenia przez wykonawcę).

Zlecenie jest niedostępne krzywdzicielowi, jego sojusznikom, współklanowiczom i członkom klanu, który podpisał umowę pokojową z klanem krzywdziciela.
Wykonawca może wykonać tylko 1 zlecenie w danym okresie czasowym.
Przerwa między wykonaniem zamówień musi wynosić co najmniej 24 godziny.
Wykonawca nie może zrezygnować z zaakceptowanego zlecenia. Ma 7 dni na wykonanie zlecenia. Po wykonaniu może odebrać nagrodę poprzez kliknięcie przycisku "Bractwo miecza".

Za wykonane zlecenie gracz otrzymuje +5 punktów do rankingu graczy "Bractwo miecza", za nieudane zlecenie zalicza się -1 punkt.
Dla klanów dodają się wszystkie punkty członków klanu.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
brotherhood.png 4.5 kB 1 10-Sep-2014 15:42 Administrator
« This page (revision-29) was last changed on 27-Aug-2019 16:12 by Administrator