Katapulta to jednostka bojowa specjalnego rodzaju, który pozwala niszczyć budynki w oblężonych Zewnętrznych włościach.Zbudować katapultę i podać namiary do jej instalacji można w budynku Warsztat. Przy tym na podane namiary królestwa wyjdzie misja Instalowanie katapulty. Instalowanie trwa 1 godzinę.

Oblężenie#

Po instalowaniu katapulty można od razu niszczyć budynki przeciwnika. Trzeba kliknąć w goblina we włości Katapulta, wybrać namiary celu, podać typ budynku do zaatakowania i kliknąć Zacznij oblężenie. Pierwszego strzału katapulta dokona natychmiast, dalej jeden strzał na 3 godziny. Jeśli we włości jest kilka budynków podanego typu, katapulta zaatakuje losowy budynek. Każdy strzał niszczy 1 poziom budowli niezależnie od innych modyfikatorów. Zasięg strzału wynosi 1 królestwo.

Katapulta może strzelać do budynków we włościach i osiedlach: szybach (nawet przy zamkniętym tunelu), jeziorach, warowniach, graalach. W każdej chwili oblężenie może zostać skasowane i cel zmieniony, jednak licznik strzałów nie zostanie wyzerowany.

Niszczenie katapulty#

Podczas i po instalacji Katapulty można zniszczyć ją przy pomocy misji Zniszcz katapultę.
Jeśli klan traci Warownię, z której wysłano katapultę, nowy właściciel warowni otrzymuje tę katapultę. Przy tym trwające oblężenie kończy się automatycznie.
Jeśli zburzono Warsztat, w którym była katapulta, ona zostaje zniszczona. Jeśli katapulta była w misji lub już na pozycji one nie zostaje zniszczona.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
catapult_main.png 314.4 kB 1 12-Jan-2016 13:58 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 12-Jan-2016 13:58 by Administrator