Klany mają bardziej szeroki funkcjonał, aniżeli sojusze.

Żeby zarejestrować klan trzeba:

  • przestudiować naukę Klany
  • zbudować Korpus dyplomatyczny
  • na karcie Klany (w Korpusie dyplomatycznym) zarejestrować nowy klan. Staraj się nie stwarzać klanów z bardzo podobnymi tytułami. W razie, jeżeli nazwy klanów będą podobne sobie, że inni gracze mogą pomyśleć, że to jeden klan, administracja pozostawia za sobą prawo przemianować klan.
  • wysłać zaproszenia graczom i doczekać się przyjęcia przez nich zaproszeń.

Żeby wstąpić do klanu trzeba:
  • przestudiować naukę Klany
  • zbudować Korpus dyplomatyczny
  • na karcie Klany (w Korpusie dyplomatycznym) przyjąć zaproszenie do klanu od rozdziału pożądanego klanu.

W klanie mogą być od 5 do 100 osób. Jeśli w klanie jest mniej niż 5 osób, to on ma status "Rejestruje się" i nie uważa się pełnowartościowym klanem. W rankingach taki klan jest pokazany szarym kolorem.
Maksymalnie możliwa ilość współklanowców określa się poziomem klanu. Zwiększyć poziom można w budynku Korpusu dyplomatycznego.

Są dwa typy klanów: Klany monarchiczne i Klany demokratyczne.

Wzrost poziomu klanu
Każda podwyżka poziomu klanu potrzebuje pewnej sumy raty w złocie od graczy. Donować na rozwój klanu mogą tylko gracze, którzy osiągnęli 10 000 000 ogólnego rankingu. Raty robi się po kliknięciu wizerunku złota - "Donuj" na karcie "Klan".

Klan stwarza się jako monarchiczny. Po osiągnięciu 3 poziomu i wyżej klan może zostać demokratycznym

Poziom Pojemność,
osób
Wartość,
Wartość,
1 5
2 10 50 000 25
3 15 150 000 100
4 20 300 000 300
5 25 1 000 000 800
6 35 5 000 000 2 000
7 50 10 000 000 5 600
8 10020 000 000 16 000

Jak się dowiedzieć kto jest głową klanu?
Wejdź do Rankingu Moc klanu, wprowadź nazwę klanu do pola wyszukiwania.
Kiedy poszukiwanie wyda wynik - naprowadzaj myszkę na nazwę klanu, w okienku, które się pojawi, będzie imię głowy klanu i współrzędne jego Stolicy.Prawa uczestników klanu:

  • Głowa klanu
  • Minister wojskowy
  • Skarbnik

«Głowa klanu» może przyznać prawo «Minister wojskowy», i «Skarbnik» któremukolwiek współklanowcowi lub pozbawić go tego prawa. Możliwość przyznawania praw jest dostępna po kliknięciu "Prawa uczestnika klanu", w Korpusie dyplomatycznym, na karcie klan, wewnątrz pola z nickiem gracza.

Prawo «Skarbnik» pozwala przyjmować do klanu i usuwać z klanu dowolnego gracza włączając ministra wojskowego, oprócz Głowy klanu. Prawo «Skarbnik» udostępnia budowle «Magazyn klanu» i «Rezerwat klanu» po kliknięciu przycisków rozmieszczonych w oknie obok praw gracza.

Prawo «Minister wojskowy» pozwala przyjmować do klanu i usuwać z klanu dowolnego gracza włączając Skarbnika, oprócz Głowy klanu. Prawo «Minister wojskowy» pokazuje w oknie misji posiadacza prawa misje-ataki, które idą na współklanowców, w czerwonym kolorze. Atakujące misje można nie oglądać po wyłączeniu misji «Pokazuj misje współklanowców».

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
clan.jpg 116.1 kB 1 04-Jan-2011 14:54 Administrator
png
clanpl.png 234.5 kB 1 20-Feb-2012 14:04 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 30-Aug-2010 13:45 Administrator
jpg
klan_rating.jpg 98.7 kB 1 03-Jan-2011 16:08 Administrator
png
klan_ratingpl.png 135.5 kB 1 20-Feb-2012 14:16 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 30-Aug-2010 13:45 Administrator
jpg
клан.jpg 75.1 kB 1 09-Jun-2010 17:37 Administrator
« This page (revision-71) was last changed on 24-Oct-2012 15:46 by Administrator