Magazyn klanu i Rezerwat klanu.


Poziom
Pojemność,
ludności
1 0 0 30 000 5 000 100 000
2 0 0 40 000 6 000 200 000
3 0 0 50 000 7 000 400 000
4 50 000 15 000 60 000 10 000 800 000
5 100 000 30 000 100 000 15 000 1 500 000
6 200 000 50 000 200 000 30 000 3 000 000
7 300 000 100 000 400 000 50 000 6 000 000
8 1 500 000 500 000 2 000 000 500 000 12 000 000


Poziom
Pojemność,
ludności
1 30 000 5 000 5 000
2 40 000 6 000 10 000
3 50 000 7 000 15 000
4 60 000 8 000 20 000
5 70 000 9 000 30 000
6 80 000 10 000 40 000
7 90 000 11 000 50 000
8 100 000 250 000 900 000 11 000 100 000

Można budować tylko jeden budynek każdego rodzaju. Część surowców i ludności, które zostają "spalone" ("Spalono" w raporcie bitwy) podczas rabunku dokonanym przez zwykłego gracza, nie zostają spalone dla klanu. Jeśli gracz jest członkiem klanu, owa część surowców i ludności trafia i przechowuje się w Magazynie klanu i Rezerwacie klanu.
W miarę zapełnienia magazynu i rezerwatu głowa klanu, jego zastępca oraz skarbnik klanu i jego zastępca mogą rozdawać surowce i ludność z owych budynków członkom klanu.

Do listy budynków

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
clan_reservation.png 15.8 kB 1 26-Nov-2013 17:24 Administrator
png
clan_warehouse.png 14.4 kB 1 26-Nov-2013 17:24 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 26-Nov-2013 17:24 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 26-Nov-2013 17:24 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 26-Nov-2013 17:24 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 26-Nov-2013 17:25 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 26-Nov-2013 17:25 Administrator
« This page (revision-1) was last changed on 26-Nov-2013 17:24 by Administrator