Wszystkie zaklęcia, które pojawiły się w księdze zaklęć umiejętności, mają określony czas na przygotowanie po jego rzuceniu.

Po rzuceniu zaklęcia w księdze zaklęć obrazek tego zaklęcia staje się nie aktywnym, i na nim w pojawiającym się okienku pokazuje się timer do wyodrębniania czasu na przygotowanie zaklęcia.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-4) was last changed on 06-Apr-2012 16:58 by Administrator