Jednego swojego sojusznika można mianować Zastępcą.
Należy wybrać go w budowli Korpus dyplomatyczny na karcie Zastępca.

Zastępca może mieć lub nie mieć dostępu do poczty.

Zastępca będzie:

 • widzieć całą Twoją włość, wchodzić do miast, widzieć wszystko, co widzi właściciel, oprócz poczty, jeśli właściciel nie ustawił dostępu do poczty,
 • widzieć wszystkie wiadomości, adresowane właścicielowi, jeśli właściciel zaznaczał "Pokazuj wiadomości" przy mianowaniu zastępcy.
 • zarządzać rynkiem.

On-line zastępcy nie uważa się za on-line właściciela.
Wejście zastępcy zapobiega powstaniu, ale nie zapobiega usuwaniu konta z powodu nieaktywności właściciela.


Zastępca może dokonywać jakichkolwiek działań, jak i właściciel, oprócz:
 • usuwania budowli,
 • użycia nauki «przenoszenie stolicy»,
 • wyboru innej specjalizacji w przypadku obecności już otrzymanej,
 • usuwania wiadomości,
 • zarządzania zakładkami w dyplomatycznym korpusie - ani klanem, ani związkami,
 • odwołania jakichkolwiek misji, włącznie ze wsparciem, które stoi we włości zastąpionego gracza,
 • wysyłania misji eksploratorów,
 • kupna artefaktów i zwojów,
 • usunięcia bohaterów.

Dostępu do spojrzenia na cudze królestwo zastępca nie ma. Dlatego inicjować misji nie może.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
36.png 9.1 kB 1 17-May-2010 13:38 Administrator
« This page (revision-31) was last changed on 11-Jul-2013 11:54 by Administrator