Misja Szpiegostwo pozwala obejrzeć włość przeciwnika. Inicjowanie misji pochodzi z menu mapy królestwa po kliknięciu na cudzą włość.

Dla wysyłania misji potrzeba:

  • obecność szpiegów (trenują w budowli Gildia szpiegów)
  • dostateczny zasięg działania szpiegów zgodnie z nauką

Okno wysyłania. Wybierasz ilość wysyłanych Szpiegów. W komboboksie wyboru włości wysyłania można wybrać jakąkolwiek swoją włość wysyłki.

«Szpiegostwo» nie jest misją w pełnym rozumieniu tego słowa, nie jest pokazane w spisie misji i nie trafia pod ograniczenie na ilość misji. Działanie odbywa się natychmiast.

Przy szpiegostwie odbywa się bój między Twoimi szpiegami i antyszpiegami przeciwnika.
Jeśli w szpiegowanej włości nie ma antyszpiegów - to szpiedzy otrzymają 4 poziom dostępu.
Jeśli 100 szpiegów spotkają opór 10 antyszpiegów - średnio zginą 3 szpiegów i 1 antyszpieg.

W chwili rozpoczęcia bitwy ilość Twoich szpiegów i antyszpiegów przeciwnika jest porównywana. Oblicza się możliwość obejrzenia zrzutu ekranu włości gracza. Jeśli możliwość jest, wyznacza się poziom dostępu (patrz tabelę).
4. poziom dostępu - najwyższy. Tobie są dostępne wszystkie informacje o włości gracza.
3. poziom dostępu – Tobie nie jest dostępna informacja o wojskach w schronie, i wojskach pomocy w związkowych komórkach, nie możesz wejść do środka budowli.
2. poziom dostępu - Tobie również jest niedostępna informacja o wojskach w garnizonie i nauka.
1. poziom dostępu - możesz zobaczyć tylko informację o surowcach w banku włości oraz ilość i rozmieszczenie zajętych budowlami komórek.


Prawdopodobieństwo otrzymania poziomów dostępu zależnie od przewagi szpiegów nad antyszpiegami, w %:

brak dostępu 1 poziom 2 poziom3 poziom4 poziom
0% Szpiegów od antyszpiegów (antyszpiegów jest bardzo dużo)70 30 00 0
50% Szpiegów od antyszpiegów (szpiegów 2 razy mniej)50 45 5 0 0
100% Szpiegów od antyszpiegów (siły są równe) 2050 25 5 0
200% Szpiegów od antyszpiegów (szpiegów 2 razy więcej) 0 10 25 60 5
400% Szpiegów od antyszpiegów (szpiegów 4 razy więcej) 0 0 0 50 50

Sprawozdanie szpiegostwa można zachować w wiadomościach.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
sp.jpg 76.5 kB 1 10-Jun-2010 12:27 Administrator
jpg
sp4.jpg 66.5 kB 1 10-Jun-2010 16:13 Administrator
png
sp4pl.png 114.3 kB 1 20-Feb-2012 10:29 Administrator
png
sppl.png 94.0 kB 1 20-Feb-2012 10:31 Administrator
« This page (revision-25) was last changed on 13-Aug-2012 16:45 by Administrator