Eksploratorzy wyprawiający się na puste pola w królestwie po to, żeby ujawnić Ruiny, Zewnętrzne włości na polu albo wybrać przydatne pole dla założenia nowego miasta – misja Eksploracja okolic.
Eksploratorom dostępne są tylko ruiny wszystkich niższych poziomów, równego poziomu i o 1 poziom wyżej.
Ruiny 7. poziomu mogą być znalezione przez eksploratorów gracza o dowolnej randze.

UWAGA: w sprawozdaniach eksploratorów nie ma informacji o obecności wrogich budowli w osiedlach. Dlatego przed osiedlinami rekomenduje się szpiegować dołączające miasta.
Nie można badać jedno królestwo częściej, niż raz na godzinę.

Dla wysyłki misji trzeba:

  • obecność Eksploratorów (trenują w budowli Korpus ekspedycyjny)
  • dostateczny zasięg działania eksploratorów zgodnie z nauką Kartografia

Więc, wysyłamy:
1.Klikamy na pole, gdzie chcemy odprawić badacza, naciskamy przycisk Badaj

2.W oknie wysyłania wystawiamy szybkość, z którą będzie szedł eksplorator.


Po wysyłce eksploratora w oknie misji możesz zobaczyć informacje o tej misji.

W wiadomościach otrzymujesz sprawozdanie od każdego eksploratora.
Jeśli to sprawozdanie o pustym polu, to w sprawozdaniu eksploratorów, nie będą widoczne budowle w osiedlach, jeśli zostały one zabudowane z miast, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Zguba eksploratorów. Eksploratorzy mogą zginać przy wykonywaniu swojej misji, w takiej sytuacji nie otrzymasz informacji o danym polu. Szansa zguby zależy od szybkości przesuwania eksploratora. Składa od 2% do 10%. Im powolniejszą szybkość przesuwania wybierzesz przy wysyłaniu, tym mniejsza jest szansa zguby eksploratora.

W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek obiektu na polu jeden raz, nadal widzisz go do zniknięcia. Inni gracze nie widzą tej włości dopóki sami nie zbadają jej, albo Ty nie Zawiadomisz ich o rozmieszczeniu włości przez menu włości na mapie królestwa.

Jeśli na zbadanych polach pojawia się jakakolwiek zewnętrzna włość albo ruina po skończeniu eksploracji, jego nie zobaczysz dopóki znów nie badasz pole. Dlatego trzeba regularnie badać pola. Przedawnienie eksploracji pola można zobaczyć w królestwie, włączywszy siatkę:

Dane eksploracji są przechowywane przez 1 rok.

Dla graczy z Premium jest dostępna funkcja autoeksploracji królestw.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
eksplorpl.png 126.7 kB 1 20-Feb-2012 11:15 Administrator
jpg
iisl.jpg 53.5 kB 3 22-Jul-2010 17:20 Administrator
png
iislpl.png 106.3 kB 1 20-Feb-2012 11:25 Administrator
jpg
is.jpg 77.3 kB 1 10-Jun-2010 12:26 Administrator
jpg
kar2.jpg 53.4 kB 1 10-Jun-2010 17:34 Administrator
jpg
mis_exp.jpg 83.3 kB 1 22-Jul-2010 17:00 Administrator
png
mis_exppl.png 210.2 kB 1 20-Feb-2012 11:31 Administrator
png
siatkapl.png 100.6 kB 1 20-Feb-2012 11:11 Administrator
png
siatkapol.png 98.2 kB 1 29-Mar-2012 17:39 Administrator
jpg
tell.jpg 69.6 kB 1 22-Jul-2010 17:19 Administrator
png
tellpl.png 130.4 kB 1 20-Feb-2012 11:17 Administrator
« This page (revision-59) was last changed on 18-Nov-2014 10:41 by Administrator