Brama służy do obrony miasta.
Rycerze
Elfy
Demony
Drou

Żeby otworzyć bramę po raz pierwszy, trzeba przestudiować naukę "Brama".

Brama otwiera się 5 minut, zamyka się 6 godzin.
Kliknij na bramę, żeby ją otworzyć albo zamknąć. Po otworzeniu bramy możesz wysyłać bojowe misje, zakładać nowe miasta oraz opanowywać osiedla, ale i na Сiebie mogą napaść.

Z wykorzystaniem Starożytnej magii można zamknąć bramę za 30 minut. Jeżeli jednak na miasto trwa atak lub do ataku pozostało poniżej 6 godzin, nie możesz skorzystać ze Starożytnej magii do zamknięcia Bramy.

Zamknięta brama i Osiedla
Po zamknięciu bramy, robotnicy i budowniczowie opuszczają budowle w osiedlach, żeby schować się za murami miasta.
Budowle bez należytego remontowania popadają w ruinę, i za 4 dni odbywa się pierwsza fala mimowolnego rujnowania budowli w osiedlach przypadkowej wielkości - od rujnacji 1 poziomu do zniszczenia budowli.
A potem za cztery dni, jeśli nie wydarzył się Bunt, wydarzy się powtórna fala rujnacji budowli.

Do spisu budowli

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
degates.png 18.9 kB 1 29-Oct-2010 13:44 Administrator
png
drgates.png 19.3 kB 1 29-Oct-2010 13:44 Administrator
png
egates.png 19.3 kB 1 29-Oct-2010 13:43 Administrator
png
wall_23_closed.png 64.3 kB 1 15-Oct-2010 17:13 Administrator
« This page (revision-33) was last changed on 16-Oct-2014 11:35 by Administrator