Zewnętrzna włość, w której Budowla centralna wydobywa Czarne Perły.
Szybkość wydobycia = 200 CzP/godz.

Graal pojawia się w losowym miejscu na mapie i jest widoczny dla wszystkich graczy. Graal zmienia swoje namiary raz na dobę, o godz. 20:00 wg czasu serwerowego. Podobnie jak reszta zewnętrznych włości, Graal ma ograniczony czas istnienia, informacje o którym można zobaczyć w środku Budowli Centralnej lub bezpośrednio na niej.


W Graalu nie ma bramy lub tunelu, dlatego tę włość można zaatakować w dowolnej chwili.

We Włości są 4 komórki, na których można budować obronne lub inne budynki. Można budować zarówno w osiedlach, jak i w mieście. Jednak podczas przemieszczania Graalu wszystkie budowle niszczą się, a wojsko, które stało we wsparciu, wraca do swoich włości. Po przemieszczeniu Graal staje się niczyj, wojsko w garnizonie wraca do najbliższej włości gracza z misją "Ucieczka".

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
grail.png 321.0 kB 1 30-Oct-2014 15:29 Administrator
« This page (revision-9) was last changed on 24-Nov-2014 16:08 by Administrator