\\
__Misje z bohaterem__\\
Bohater, który przyszedł do swojej włości, wypiera bohatera, który stał w garnizonie, - w schronie. \\
\\
Nie można odprawiać bohatera do pomocy w włości, w której już znajduje się albo idzie tam bohater nadawcy pomocy.\\
Jeśli bohater wraca z pomocy, to do tejże włości można odprawiać następnego bohatera z pomocą. \\
\\

Bohater, który przyszedł do włości, odpoczywa razem z wojskami ten sam czas, co i wojska. \\
Odpoczywający bohater analogicznie do wojsk nie może być przesunięty do schronu albo wysłany na misję.
\\

Artefaktów nie wolno przemieszczać z/na obraz bohatera w misji, a także pod oblężeniem w garnizonie albo schronie. \\
\\
W oknie misji w rozwiniętej misji pod krzyżykiem odezwania misji na piktogramie szybkości, w pokazującym się oknie można zobaczyć listę zaklęć i nawyków, która wpływa na trwałość  misji. \\
\\
\\
__WALKA z bohaterem__ \\
Jeśli atakujący bohater w końcu boju pozostał bez wojsk, to gracz bój przegrywa, ponieważ bohater nie uważany jest za bojową jednostkę.