W grze My Lands istnieje waluta gry - Czarne Perły (CzP)

Wpłacanie środków#

Kiedy jesteś w grze, kliknij ikonkę CzP na panelu surowców lub liczbę ilości CzP.
W oknie, które się pojawi, wybierasz sposób płatności:


Uwaga: Otworzyć okno wyboru sposobu płatności można w inne sposoby.

Rachunek#

Stan konta jest dostępny po kliknięciu przycisku "Rachunek" w oknie wyboru serweraWpłata CzP#

Zawsze możesz przelać CzP z portalu na wybrany serwer.Problemy z płatnościami.#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
ChZh.jpg 47.8 kB 1 12-Apr-2011 10:18 Administrator
jpg
ChZhPortal1.jpg 66.8 kB 1 12-Apr-2011 10:11 Administrator
jpg
ChZhPortal2.jpg 113.0 kB 1 12-Apr-2011 10:11 Administrator
jpg
FinSchet.jpg 54.5 kB 1 12-Apr-2011 10:52 Administrator
png
Selection_006.png 104.2 kB 1 24-May-2013 11:09 Administrator
png
contactspl.png 193.1 kB 1 23-Feb-2012 13:57 Administrator
png
fin_schetpl.png 46.2 kB 1 23-Feb-2012 13:50 Administrator
jpg
out.jpg 119.5 kB 1 28-Jul-2010 16:05 Administrator
png
przel.png 172.0 kB 1 24-May-2013 11:02 Administrator
png
przele.png 170.3 kB 1 24-May-2013 11:03 Administrator
png
przelew.png 156.0 kB 1 27-Sep-2012 15:45 Administrator
jpg
serv_in.jpg 127.0 kB 1 03-Jan-2011 16:16 Administrator
png
serv_inpl.png 227.7 kB 1 23-Feb-2012 14:09 Administrator
jpg
Достать ЧЖ.jpg 226.7 kB 4 18-Jan-2011 17:55 Administrator
jpg
вывод ЧЖ.jpg 134.3 kB 2 17-Oct-2010 16:27 Administrator
jpg
вывод млд.jpg 133.0 kB 1 21-Jul-2010 18:15 Administrator
jpg
подписка.jpg 84.9 kB 1 21-Jul-2010 18:15 Administrator
« This page (revision-83) was last changed on 18-Jan-2019 14:23 by Administrator