Wyszedłszy z miasta przyciskiem "Wyjść do królestwa" trafiasz do królestwa. W dolnej części okna widzisz mapę Imperium. W tytule okna nadal widzisz nazwę i współrzędne Twego miasta. Ono uważa się za bieżące wybrane miasto, i w królestwie wszystko wykonuje się wobec jego. Czyli "Z niego".

Współrzędne królestwa w imperium określa się dwiema cyframi, na przykład, 36-11. Trzecią cyfrę współrzędnej nadaje pole w królestwie. Żeby przejść do królestwa z takimi współrzędnymi – skorzystaj z elementów nawigacji. Królestwo z Twoją bieżącą włością jest pokazane na mapie imperium czerwonym kwadratem. Królestwa z resztą Twoich włości jest wyodrębniona żółtymi kwadratami.


Pola wewnątrz królestwa, na których są miasta i inne włości, również mają numer, żeby jego zobaczyć, naciśnij na przycisk z górnej prawej strony "Włączyć\wyłączyć siatkę".


Bonusy ziemi
Każde pole w królestwie ma swoją ziemię. Każda ziemia ma pewne bonusy albo dysbonusy:


Bonusy można zobaczyć, kliknąwszy myszą na jakimkolwiek polu na mapie królestwa i wybrawszy przycisk "Informacja o ziemi":

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Bonus_terrain.jpg 75.1 kB 1 16-Jan-2011 11:18 Administrator
png
Bonus_terrain.png 41.5 kB 1 29-Oct-2010 14:47 Administrator
jpg
bonus_ter.jpg 75.9 kB 1 29-Oct-2010 14:49 Administrator
png
bonus_terpl.png 111.7 kB 1 16-Feb-2012 16:21 Administrator
png
button_map.png 9.5 kB 1 28-May-2010 15:42 Administrator
jpg
demon.jpg 38.7 kB 1 28-May-2010 14:44 Administrator
jpg
drow.jpg 38.1 kB 1 28-May-2010 14:44 Administrator
jpg
elf.jpg 44.1 kB 1 28-May-2010 14:44 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 06-May-2010 22:07 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 06-May-2010 22:08 Administrator
jpg
human.jpg 42.0 kB 1 28-May-2010 14:44 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 06-May-2010 22:08 Administrator
jpg
kar.jpg 116.7 kB 5 20-Jul-2010 18:08 Administrator
jpg
kar2.jpg 53.4 kB 1 28-May-2010 15:04 Administrator
png
karpl.png 272.3 kB 1 16-Feb-2012 16:36 Administrator
png
karpol.png 251.9 kB 1 29-Mar-2012 16:14 Administrator
jpg
map.jpg 56.0 kB 1 28-May-2010 15:37 Administrator
png
siatkapl.png 100.6 kB 1 16-Feb-2012 16:28 Administrator
png
siatkapol.png 98.2 kB 1 29-Mar-2012 16:22 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 06-May-2010 22:08 Administrator
png
terrainpl.png 75.7 kB 1 16-Feb-2012 16:19 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 06-May-2010 22:08 Administrator
« This page (revision-57) was last changed on 29-Mar-2012 16:23 by Administrator