Zewnętrzna włość, w której Budowla Centralna wydobywa szczególny surowiec - Czarne Perły. Jeziora mają ograniczony termin życia, informację o którym można zobaczyć wewnątrz Centralnej budowli, albo na samej budowli.


Słone jezioro nie ma ani bram, ani tunelu, dlatego na włość można napaść w jakiejkolwiek chwili.

W włości są 4 nisze na latającej wyspie, gdzie można pobudować Obronne i inne budowle. Również można zabudowywać osiedla, jak w mieście.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
slojezpl.png 819.8 kB 1 17-Feb-2012 09:38 Administrator
« This page (revision-14) was last changed on 15-Mar-2012 17:25 by Administrator