Wykop - zewnętrzna włość, w której wydobywa się Kamień

Złota żyła - zewnętrzna włość, w której wydobywa się Złoto

Sztolnia - Zewnętrzna włość, w której wydobywa się Żelazo


W Kopalniach nie wolno budować budowli. W nich jest najpierw tylko Centralna budowla i Opuszczona gildia kupców. Żeby wywozić surowce z Kopalni, trzeba pobudować kupca w Opuszczonej gildii kupców. A jeśli trzeba więcej kupców - to ulepszyć tę budowlę o tyle poziomów, o ile potrzebujesz, ale nie więcej niż 7.
W Kopalniach również jest «Tunel» analog miejskich bram, włącznie z automatycznym otwieraniem przez 7 dób od ostatniego logowania, poza tym, że budowle w kopalniach dzięki zamkniętemu tunelowi przez 3 dni nie nadwerężają się, ponieważ nie znajdują się za ścianą.
Tunel otwiera się przez 5 minut, zamyka się przez 6 godzin.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
karierpl.png 696.2 kB 1 17-Feb-2012 09:08 Administrator
png
sztolniapl.png 644.2 kB 1 17-Feb-2012 09:08 Administrator
png
zzhilapl.png 690.9 kB 1 17-Feb-2012 09:08 Administrator
jpg
жила.jpg 153.9 kB 1 09-Jun-2010 17:06 Administrator
jpg
карьер.jpg 153.5 kB 1 09-Jun-2010 17:10 Administrator
jpg
штольня.jpg 139.0 kB 1 09-Jun-2010 17:10 Administrator
« This page (revision-17) was last changed on 15-Mar-2012 15:56 by Administrator