Jeśli limit zaprosin uczestników klanu jest wyczerpany, to zaprosić nowego uczestnika nie można. Nie można również wysłać zaproszeń większej ilości graczy, niż przewiduje limit (nawet jeśli niektóre z pierwszych propozycji nie zostały przyjęte). Dlatego przed przyjęciem gracza, należny nawiązać z nim kontakt, dowiedzieć się, jakie są jego priorytety i czy spełnia kryteria określone przez dany klan.


Żeby opuścić klan.
Wejdź do Korpusu dyplomatycznego, na kartę Klan, w linijce z nazwą klanu naciskaj przycisk "Wyjdź z klanu".
Wyjdziesz z klanu nie od razu, lecz w ciągu 1 dnia, po zapisie powrotnego timera. Skasować wyjścia nie można.
Rozdziałowi klanu są dostępne dla budowy budowli Magazyn klanu i Rezerwat klanu.

Głowy klanu, bądźcie uważni, nie mylcie przycisku, macie jeszcze jeden przycisk "Rozformuj klan".


Wydalenie gracza z klanu.
Głowa klanu może wydalić gracza z klanu. Dla tego w Dyplomatycznym korpusie na zakładce Klany trzeba kliknąć na imię gracza, i w otwierającym się panelu, nacisnąć przycisk "Wydal gracza z klanu". Gracz wyjdzie z klanu nie od razu, a w ciągu 1 dnia, po zapisie powrotnego timera.

Rozformowanie klanu.
Głowa klanu może rozformować klan. Rozformowanie zarejestrowanego klanu odbędzie się w ciągu 24 godzin, po zapisaniu powrotnego timera. W ciągu tego czasu rozformowanie można skasować.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
clanpl.png 234.5 kB 1 28-Feb-2012 16:10 Administrator
« This page (revision-7) was last changed on 05-Nov-2014 10:47 by Administrator