Misja Przemieszczenie wojsk Pozwala przemieszczać wojska między swoimi miastami.
Inicjowanie misji dokonuje się z menu mapy krolestwa, po kliknięciu na nie, w aktualnym swoim mieście.

Szybkość misji. Szybkość misji Przemieszczenia wojsk - jest do dwóch razy szybsza, aniżeli atakujące misje.

Odwołanie. Misję "Przemieszczenie wojsk" można odwołać, dopóki wojska nie podeszły zbyt blisko do miejsca przeznaczenia. Odezwanie staje się niemożliwe za minutę przed przyjściem do miejsca mianowania.

Wynagrodzenie dla drużyny. Im powolniejszą wybierasz szybkość przemieszczenia, tym taniej będzie kosztowała misja.
Po przybyciu do nowego miasta, wojska zaczynają zużywać opłatę z nowego miasta.

Wypoczynek. Po przemieszczeniu do punktu przeznaczenia wojska odpoczywają 1 minutę, jak i przy bojowej misji.


Przemieszczenie wojsk do włości sojusznika albo rywala nazywa się Wsparcie.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
button_move_army.png 1.5 kB 2 10-Jun-2010 10:43 Administrator
jpg
move_army.jpg 78.5 kB 3 10-Jun-2010 10:56 Administrator
png
move_armypl.png 222.7 kB 1 20-Feb-2012 13:16 Administrator
« This page (revision-29) was last changed on 05-Nov-2014 11:13 by Administrator