Misja Przewiezienia surowców pozwala przewozić surowce między swoimi miastami.
Inicjowanie misji pochodzi z menu mapy królestwa przy kliknięciu na nie bieżącym swoim mieście.

Im powolniejszą wybierasz szybkość przewozu, tym taniej będzie kosztowała misja.

Dla wysłania misji potrzeba:

  • obecność kupców w budowli Gildia kupców
  • otwarta brama albo tunel we włości wysłania i we włości przeznaczenia

Odwołanie. Misji "Przemieszczenie surowców" odwołać nie można.

Zguba kupców. Z wiarygodnością 3% kupcy mogą zginąć po przewozie surowców. Ładunek przy czym będzie dostarczał się w całości i nieuszkodzeniu.

Właściwości interfejsu. Naprowadzając na budowlę zobaczysz w spływającym oknie, ile teraz kupców przygotowano w budowli, ile z nich w mieście, a nie w drodze.


PRZYKŁADY: Jeśli kupiec przewoził surowce z Twojego miasta do Twojego Szybu, a Szyb został zabrany - kupiec nie dostarczy surowców przeciwnikowi, a wróci do Twojego miasta z surowcami. Otrzymasz sprawozdanie o tym, że kupiec nie znalazł celu dla dostawy.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
kup.jpg 119.7 kB 1 22-Jul-2010 16:54 Administrator
png
kuppl.png 203.9 kB 1 20-Feb-2012 11:52 Administrator
png
move_resourcespl.png 111.1 kB 1 20-Feb-2012 11:49 Administrator
jpg
move_resourses.jpg 78.3 kB 1 10-Jun-2010 10:59 Administrator
« This page (revision-28) was last changed on 15-Mar-2012 17:12 by Administrator