Można odprawić z królestwa, po nacisku na włości w królestwie albo na pustym polu.Dokładniej o każdej misji:
* Szpiegostwo * Eksploracja * Założenie miasta * Obserwacja * Przewiezienie surowców * Przemieszczenie wojsk

Po wysyłaniu niektóre misje można będzie zobaczyć w oknie misji, niektóre kończą się błyskawicznie.
Minimalny czasprzemieszczenia szybkich misji - 15 minut do miejsca przyznaczenia.


Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
misjepl.png 269.6 kB 1 20-Feb-2012 09:32 Administrator
png
spieg.png 240.3 kB 1 20-Feb-2012 10:06 Administrator
png
spiegpl.png 233.1 kB 1 29-Mar-2012 17:38 Administrator
jpg
мис copy.jpg 93.9 kB 1 10-Jun-2010 18:16 Administrator
jpg
миссии.jpg 79.3 kB 1 09-Jun-2010 17:24 Administrator
« This page (revision-28) was last changed on 29-Mar-2012 17:38 by Administrator