Nie wszystkie obiekty na mapie widać gołym okiem. Zewnętrzne włości i Ruiny są dla Ciebie niewidoczne dopóki Twoi eksploratorzy ich nie ujawnią. Graal jest widoczny dla wszystkich graczy od chwili pojawienia się na mapie.
Przy czym informację o Zewnętrznej włości eksploratorzy przekażą tylko Tobie, i inni gracze, dopóki nie zbadają pola i nie otrzymają sprawozdania od swoich eksploratorów - nadal nie będą wiedzieć o rozmieszczeniu Zewnętrznych włości.

Zewnętrzne włości to są Wykop, Sztolnia, Złota żyła, Szyb, Słone jezioro i Graal.

Wykop, Sztolnia i Złota żyła są rozmieszczone pod ziemią, mają podobne zachowanie, dlatego można je zjednoczyć ogólną nazwą - Kopalnie.
Szyby są rozmieszczone pod ziemią, ale w nich dużo wolnych nisz, na których można budować budowle.
Słone jezioro to wyspa latająca, ma 4 komórki dla budowy budowli, i własne osiedla.
Graal to magiczna kula mająca 4 komórki do budowania budynków oraz własne osiedla.

Rabunek
Zewnętrzną włość zawsze można rabować.
Przy rabunku zewnętrznej włości rabuje się tylko 50% surowców albo ludności.

Kopalnie i Szyby posiadają analog miejskich bram, czyli tunel. Odkrywa się 5 minut, zamyka się 6 godzin. Przyśpieszenie zamknięcia tunelu za Czarne Perły jest niemożliwe.

Słone jeziora i Graale nie mają ani bram, ani tunelu.

Zagarnięcie włości
Zajmować zewnętrzną włość można tylko po studiowaniu nauki Zewnętrzna włość.
Jeśli w Zewnętrznej włości są zbudowane ochronne budowle, to przed zagarnięciem trzeba je zburzyć. W innym przypadku zagarnięcie włości nie odbędzie się.
W przypadku udanego zagarnięcia Zewnętrznej włości, jeśli we włości są jakiekolwiek budowle, rujnuje się wszystkie zabudowania 1 poziomu i częściowo wyższego.

Zewnętrzna włość i Ruiny – mogą pojawiać się na jakichkolwiek wolnych polach w jakimkolwiek czasie. Dlatego warto badać pola powtórnie!

Rezygnacja z włości
Możesz zrezygnować ze swojej włości z menu na włości w królestwie, jeśli ze włości nie idą Twoje misje. Przy czym wojska,które znajdują się we włości, porzucą je z misją Ucieczka do najbliższego miasta.

Ucieczka
Trwanie misji - jak przy bojowej misji o wysokiej szybkości. Żadne bonusy/dysbonusy nie mogą zmienić czas trwania tej misji.
Wynagrodzenie drużynie dla misji Ucieczka nie jest potrzebne. Złota na opłatę wojsko z włości również nie bierze. Dlatego część wojsk, przez brak opłaty na pewien czas misji - dezerteruje.

Termin życia włości
Termin życia zewnętrznej włości, oprócz Słonego jeziora i Graala, można zwiększyć o 30 dni.
Przy czym cena za każdą następną kontynuację tej samej zewnętrznej włości będzie rosła według szeregu geometrycznego.
Pierwsza kontynuacja będzie kosztowała 200 Czarnych Pereł. Druga kontynuacja 400 Czarnych Pereł. Trzecia kontynuacja 800 Czarnych Pereł i tak dalej.

W przypadku zawału włości wojska, które znajdują się w niej, idą do najbliższej włości albo do Stolicy z misją Ucieczka.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Koppl1.png 27.4 kB 2 16-Feb-2012 17:32 Administrator
png
graal.png 26.1 kB 1 04-Nov-2014 13:28 Administrator
jpg
kar.jpg 38.8 kB 1 14-Dec-2010 17:53 Administrator
png
karipl.png 25.6 kB 1 16-Feb-2012 17:23 Administrator
jpg
kop.jpg 38.5 kB 1 14-Dec-2010 17:53 Administrator
png
lake.png 28.6 kB 1 04-Nov-2014 13:32 Administrator
png
mine_gate_open.png 61.5 kB 2 18-Jan-2011 18:06 Administrator
jpg
sht.jpg 37.2 kB 2 14-Dec-2010 17:53 Administrator
png
slopl.png 18.1 kB 1 16-Feb-2012 17:30 Administrator
jpg
sol.jpg 40.4 kB 1 14-Dec-2010 17:54 Administrator
png
stolpl.png 25.4 kB 1 16-Feb-2012 17:17 Administrator
jpg
zhila.jpg 38.6 kB 1 14-Dec-2010 17:54 Administrator
png
zylapl.png 24.9 kB 2 16-Feb-2012 17:21 Administrator
« This page (revision-42) was last changed on 06-Nov-2014 12:01 by Administrator