Przyrost ludności zabezpiecza się dzięki:

  • Centralnej budowli
  • Mieszkaniom
  • rozmnażaniu wolnej ludności. Rozmnażanie wolnej ludności na godzinę = 0,04*(wolna_ludność)

Zobaczyć czym zabezpiecza się przyrost ludności w każdej włości można w Centralnej budowli danej włości.


Przyrost ludności jest ograniczony pojemnością wszystkich Mieszkań + Centralnej budowli. Ilość mieszkalnych miejsc również można zobaczyć w Centralnej budowli.

Ludności w włości może znajdować się więcej niż limit mieszkalnych miejsc (na przykład, zrabowałeś albo przewiozłeś ludność z innej włości), ale wówczas jego nadmiar zaczyna umierać z pewną szybkością. Czym większy jest nadmiar - tym szybkość umierania jest wyższa. Zaczynają umierać od wolnych, kiedy wolni skończyli się – zajęci. Zajęci umierają z równą przypadkowością we wszystkich budowlach.
Formuła:
Przez 1 godzinę przy przepełnionych do X osób będzie umierać: X * (0.01717 + 0.00002828 * X)
Obliczono z tego że przy 100 zbędnych umiera 2% na godzinę, a przy 10 000 zbędnych umiera 30% na godzinę, przy 3000 - 10% na godzinę.

Jeśli do włości trafia więcej niż 150 000 ludności, zbędne jednostki umierają natychmiast bez uprzedzenia.

Wolna ludność powiększa przyrost złota przez handlowe sklepiki, i rozmnaża się szybciej, jeśli jest jej dużo, ale może być ukradziona.

Zajęta ludność to robotnicy (badacze) i budowniczowie. Budowniczowie są potrzebni do budownictwa, poprawy i remontu budowli. Robotnicy są potrzebni do zapewnienia pełnowartościowej pracy wydobywających budowli. Jeśli uruchomiono dwie budowle z niepełną ilością budowniczych, to przy zakończeniu budowy jednej budowli - brakujący budowniczowie przejdą do innej budowli, a zbędni do wolnej ludności.

Dokonywać podziału pracy robotników i budowniczych w budowlach można za pomocą odpowiednich rolek w budowlach.

Jeśli we włości nie są zajęci wszyscy robotnicy albo miejsca budowy i dostępna jest wolna ludność - wysłać ich do pracy można za pomocą przycisków "Napełnić budowę budowniczymi" i "Napełnić budowę robotnikami".

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
People.png 42.2 kB 1 14-Feb-2012 10:29 Administrator
jpg
nas.jpg 37.9 kB 1 12-Jun-2010 21:09 Administrator
jpg
people.jpg 52.7 kB 3 27-Aug-2010 15:27 Administrator
png
people_all.png 1.4 kB 1 20-May-2010 14:39 Administrator
png
people_busy.png 1.3 kB 1 09-Jun-2010 15:58 Administrator
png
people_free.png 1.3 kB 1 09-Jun-2010 15:58 Administrator
jpg
up.jpg 69.2 kB 1 27-Aug-2010 15:26 Administrator
png
up.png 104.5 kB 1 14-Feb-2012 10:55 Administrator
png
uppl.png 103.2 kB 1 29-Mar-2012 15:59 Administrator
« This page (revision-39) was last changed on 02-Dec-2015 14:37 by Administrator