Szyby są rozmieszczone pod ziemią, na ziemi Loch, jak i Kopalnie; ale w nich są wolne komórki, na których można budować budowle, jak w miastach. Niektóre budowle są niedostępne dla budowy w Szybie, niektóre, na odwrót, tylko w nim mogą być zbudowane.


Szyby mogą być 5 poziomów. Od poziomu szybu zależy ilość komórek w nim i szybkość wydobywania Centralnej budowli.
Każdy Szyb ma termin życia w zakresie od kilku dób do kilku miesięcy. Termin życia szybu pisze się wewnątrz Centralnej budowli. Szyb niszczy się po skończeniu terminu życia, razem ze wszystkimi surowcami i budowlami, które znajdują się w nim. Wojska graczy, które znajdują się w szybie, w moment zniszczenia zostawiają go z misją Ucieczka do najbliższego miasta gracza.

Szyb ma «Tunel» – to odpowiednik miejskich bram, włącznie z automatycznym odkryciem po upływie 7 dób z dnia ostatniego logowania, poza tym, że budowle w szybie dzięki zamkniętemu tunelowi przez 3 doby nie nadwerężają się, ponieważ nie znajdują się za ścianą.
Tunel otwiera się przez 5 minut, zamyka się przez 6 godzin.

Gracz może zrezygnować z szybu, przez naciśnięciu w królestwie przycisku analogicznego przyciskowi usuwania miasta. Patrz usuwanie miasta.
Jeśli zamówisz dla budowy wojska w szybie i zrezygnujesz z niego - to wojska, które się dobudowały, zostaną tam.

Centralna budowla szybu wydobywa jeden przypadkowy surowiec z generowanych w tym szybie.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
koppl.png 622.8 kB 1 16-Feb-2012 17:49 Administrator
jpg
копь.jpg 130.3 kB 1 09-Jun-2010 16:31 Administrator
« This page (revision-14) was last changed on 15-Mar-2012 17:28 by Administrator