Drzewo - wydobywa się:


Zboża - wydobywa się:
Kamień - wydobywa się:
Złoto - wydobywa się:


Żelazo - wydobywa się:

  • w budowli Żupa
  • w Budowli centralnej w Sztolni
  • czasem w Budowli centralnej w Szybie

Czarne perły - szczególny surowiec, o nim oddzielny artykuł.

Na szybkość wydobywania surowców mogą wpływać:

  • 1. Właściwości rasy. Bonus dla rasy ukazuje się w początkowych charakterystykach budowli różnych ras. Czyli wydobywcze budowle różnych ras mają różną początkową szybkość wydobywania.
  • 2. Bonusy wydobywania w miastach:

+70%
-50% -50% +100% -50%
+70% -50%
-50% +200%
+50%


  • 3. W osiedlach surowce wydobywa się szybciej - bonus osiedla +30%
  • 4. W szybach wszystkie budowle wydobywcze mają bonus dla wydobywania - bonus szybu +100%
  • 5. Bonusy od questów
  • 6. Bonusy dla Specjalizacji i Nauki
  • 7. Wyczerpanie złoża. Każde złoże kamienia, żelaza, złota albo pole zboża mają ograniczoną ilość surowców złoża. Po kompletnym wyczerpaniu tych złóż, w wydobywczej budowli, stojącej na danym złożu,
szybkość wydobywania spada do 1/godz. Aby przywrócić szybkość do poprzedniej wartości trzeba usunąć wydobywczą budowlę, pobudować budowlę Czara obfitości, odnawiającą zasoby w złożu. Kiedy Czara odnowi zasoby - budowla ulegnie samozniszczeniu i możesz budować wydobywczą budowlę na odnowionej niszy.


Bonusy 2-7 odzwierciedlają się w odpowiednich budowlach przy naprowadzeniu na wartość wydobycia


Żeby zobaczyć, które budowle zabezpieczają na dany moment szybkość wydobywania surowca we włości, można wejść do Centralnej budowli i naprowadzać kursor na wartość wydobycia.Surowce wydobywa i przechowuje się w tej posiadłości, w której albo z której jest zbudowana budowla, produkująca dany surowiec. Jeśli ilość przechowywanego w posiadłości surowca osiąga koniec magazynowego limitu, to wydobywanie surowców zostaje wstrzymane. W mieście można przechowywać surowce i ponad limit, ale wówczas nadmiary surowców będą rozkradane. Czym większe przekroczenie stanu, tym większa szybkość rozkradania. W godzinę rozkrada się 1 % surowców, na które zbrakło miejsca w magazynie.
PRZYKŁAD: Na obrazku złoto zużywają wojska, a także rozkradane są nadmiary, które nie mieszczą się w magazynach.

Magazynowe limity określane są ilością i poziomem magazynów i Centralnej budowli posiadłości razem(w sumie).
Wyodrębnić miejsce i dokonywać nowego podziału miejsca pod surowce w magazynach można w Centralnej budowli za pomocą bębna. Regulować można tylko wolne miejsce w magazynach, czyli mniej od już zajętego - rolka nie puści.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
10@010= 2pl.png 107.7 kB 1 13-Feb-2012 17:07 Administrator
png
10@010=pl.png 125.9 kB 1 13-Feb-2012 18:05 Administrator
jpg
baraban 3.jpg 60.6 kB 2 27-Aug-2010 15:37 Administrator
png
baraban 3pl.png 118.2 kB 1 13-Feb-2012 17:54 Administrator
jpg
bl_pearl.jpg 28.4 kB 1 25-Jun-2010 15:42 Administrator
jpg
desert.jpg 32.0 kB 1 29-Oct-2010 15:22 Administrator
jpg
forest.jpg 41.7 kB 1 29-Oct-2010 15:22 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
jpg
mount.jpg 37.7 kB 1 29-Oct-2010 15:22 Administrator
png
pearl.png 2.6 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 23-Aug-2010 16:41 Administrator
jpg
spec.jpg 113.2 kB 3 13-May-2011 15:12 Administrator
png
specpl.png 212.6 kB 1 13-Feb-2012 16:38 Administrator
jpg
steppe.jpg 36.0 kB 1 29-Oct-2010 15:22 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
jpg
барабан 2.jpg 58.6 kB 2 17-Aug-2010 11:33 Administrator
jpg
барабан.jpg 60.9 kB 1 09-Jun-2010 14:14 Administrator
« This page (revision-61) was last changed on 24-Sep-2014 11:25 by Administrator