Nauki#Brama. Po przestudiowaniu nauki Brama dostajesz możliwość otworzyć bramę w mieście.
Eksploracja osiedl. Odkrywa komórki surowców i cudze budowle w osiedlach. Pozwala budować budowle w osiedlach
Budowa. Pozwala zarazem budować albo polepszać od 1 do kilku budowli zależnie od poziomu nauki
Terraformowanie. Pozwala budować Terraformer
Remont. Pozwala remontować od 1 do kilku budowli zarazem zależnie od poziomu nauki
Zarządzanie misjami. Pozwala odprawiać kilka misji zarazem
Zewnętrzne włości. Pozwala posiadać kilka zewnętrznych włości
Podziemne włości. Pozwala posiadać podziemne włości


Po przestudiowaniu 1-go poziomu nauki, otrzymujesz możliwość postawienia odpowiedniego budynku, do treningu danej jednostki bojowej. Przy ulepszeniu jakiejkolwiek wojskowej nauki do drugiego poziomu i wyżej trzeba będzie zapłacić różnicę w koszcie następnych i poprzednich poziomów dla jednostek danego rodzaju, które posiadasz albo trenujesz (włącznie z tymi, które są w drodze). Opłatę można realizować z jakiejkolwiek włości. Surowce będą wyczytane z włości, w której znajdujesz się albo która jest wybrana w wypadającym spisie włości..

Tragarz.
Wojownik.
Jeździec.
Latający.
Strzelec.
Znachor.
Najemnik.
Mag.


Te nauki pomagają obronić się albo dają możliwość pobudować ochronne budowle.

Schowek.Po studiowaniu nauka schowek nie wymaga żadnych interwencji z Twojej strony. Zasada działania jest prosta, ilość surowców w górnym panelu, która równa jest pojemności schowka, nie może być skradziona. Pojemność schowka zależy od poziomu nauki "Schowek" i jest wskazana w miejskim ratuszu, we wskazówce do ilości surowców na górnym panelu i we wskazówce do nauki "Schowek". Surowce na rynku NIE są chronione przez schowek.
Schron. Pozwala ukrywać Twoje wojska we schronie
Wieże. Pozwala budować Wieżę
Umocnienia. Pozwala budować Umocnienie
Wieże magiczne. Pozwala budować Wieżę magiczną
Dyplomacja. Pozwala budować Korpus dyplomatyczny. Pozwala zawierać sojusz z kilkoma graczami, zależnie od poziomu nauki
Klany. Pozwala dołączać się do klanu. Pozwala stwarzać klan
Świątynia. Pozwala budować Świątynię
Wskrzeszanie. Pozwala budować Wskrzeszacz
Warownie. Pozwala klanom posiadać warownie


Po studiowaniu jakiejkolwiek nauki, wyliczonej niżej, uzyskujesz możliwość budowania budowli odpowiedniego rodzaju.

Rynek. Pozwala budować budowlę Rynek. Pozwala handlować z rynkami, zależnie od poziomu nauki, w jednym królestwie z Tobą, albo ze znajdującymi się w zasięgu kilku królestw
Kupcy. Pozwala budować Gildię kupców. Pozwala trenować kupców
Szpiegostwo. Pozwala budować Gildię szpiegów. Pozwala szpiegować cudzą włość w zasięgu kilku królestw.
Antyszpiegostwo. Pozwala budować Gildię antyszpiegów. Pozwala ćwiczyć Antyszpiegów
Obserwacja. Pozwala budować Wieżę jasnowidzów. Pozwala obserwować cudze misje w zasięgu kilku królestw
Odzwierciedlenie. Pozwala budować Wieżę luster. Pozwala ćwiczyć Lustra
Kartografia. Pozwala budować budowlę Ekspedycyjny korpus. Pozwala badać okolice w zasięgu kilku królestw.
Kolonizacja. Pozwala budować Centrum Kolonizacji. Pozwala posiadać kilka miast


Zabezpieczają dodatkowe wygody albo przewagi.

Powiększenie magazynów. Powiększa pojemność magazynów
Gospodarka gruntami. Pozwala budować jakiekolwiek budowle na komórkach surowców

Przeniesienie Stolicy#

Dla przeniesienia Stolicy studiujesz naukę, nauka staje się naładowana. Po tym naciskasz na naładowaną naukę, i w spisie, który się pojawił, wybierasz miasto, do którego chcesz przenieść Stolicę. Wszystko, Stolica jest przeniesiona do innego miasta. To miasto może być jakiegokolwiek poziomu, nawet pierwszego. Przy przenoszeniu do niego stolicy - w nim staną się dostępne 51 komórek po prawej stronie Stolicy. Maksymalny poziom BC nie zmieni się, a zostanie takim, jakim był do przenoszenia. Czyli może być 51 komórek w mieście w BC 2 poziomu.
Jeśli przenosisz Stolicę z podstawowego miasta, w nim zostanie 43 komórki, jeśli z nie podstawowego - w nim wróci pierwotna ilość komórek, która była do Stolicy.
Budowle ze zbędnych komórek w starej Stolicy będą usuwane. Przy czym jeśli w starej Stolicy miałeś budowle, przeznaczone tylko dla budowy w stolicy, one będą rujnować się, (Na przykład, korpus dyplomatyczny), i będziesz mógł/mogła pobudować je w nowej Stolicy.
Wojska Starożytnych, jeśli oni stali w poprzedniej Stolicy - tam i zostaną.

Fiskus. Pomniejsza opłatę wojsk
Rozszerzenie miasta. Poszerza granice wybranego miasta o 1 komórkę, ale nie więcej, aniżeli do 43 komórek w mieście . Poziom Budowli Centralnej nie zmienia się po zwiększeniu nauką ilości komórek w mieście.
Dla rozszerzenia jakiegokolwiek miasta na 1 niszę studiujesz naukę, nauka staje się naładowana. Po tym naciskasz na naładowaną naukę, i w spisie, który się pojawił, wybierasz miasto, w którym odbędzie się rozszerzenie. Wszystko, w tym mieście dodała się nisza wewnątrz miejskiej ściany.
Na życzenie można daną operację powtarzać tyle raz, o ile komórek chcesz poszerzyć miasta. Każda będzie kosztowała 25 000 nauki.

Technika wydobycia. Powiększa wydobywanie wszystkich budowli, wydobywających surowce, o określony %.
Przygotowanie wojskowe. Powiększa szybkość treningu wszystkich wojsk o określony %.

Nauka «Zarządzanie bohaterami» Pozwala wynajmować bohaterów i rozwijać ich do 12 poziomu. Im wyższy poziom nauki, tym więcej bohaterów gracz może posiadać. Ilość komórek dla bohatera we schronie jest równa liczbie bohaterów dostępnych do wynajęcia według nauki Zarządzanie bohaterami.

Nauka "Umiejętność bohaterów" Maksymalny poziom bohatera zalezy od nauki "Umiejętność bohaterów". Bez oswojenia tej nauki poziom bohatera może być maksymalnie 12. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu według nauki doświadczenie przestaje zwiększać się.


Nauka «Zagarnięcie bohaterów» Pozwala budować Ciemnicę.


Nauka "Obóz" Nauka "Obóz" pozwala bohaterowi rozbijać obóz, czyli wysyłać bohatera na misję "Rozbicie obozu". W miarę rozwoju nauki rośnie ilość obozów, które gracz może posiadać jednocześnie.

Nauka "Alchemia"
1. Pozwala czynić budowle i artefakty doskonałymi
2. Pozwala rabować kryształy magiczne i runy
3. Pozwala dokonywać rutyałów runicznych
4. Pozwala rabować przepisy


Przyspieszone studiowanie. Zwiększa doświadczenie zdobywane przez bohaterów w bitwie.


Bohater dowódca. Pozwala zatrudnić w Tawernie pewną liczbę bohaterów z klasy Dowódca. Zmienia parametry nauki „Zarządzanie bohaterami” o +1, ale nie więcej niż 7.


Jednostki nauki w trakcie studiowania można przenieść na inną naukę. Nadmiar zbadanych jednostek - traci się.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
BonusChZh.jpg 62.2 kB 1 27-Aug-2010 17:34 Administrator
png
YSKOR_OBU4ENIE.png 26.0 kB 1 13-Aug-2019 14:23 Administrator
png
add_cell.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
alchemy.png 6.2 kB 1 28-Aug-2012 14:32 Administrator
png
anty_espionage.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
anty_observation.png 1.6 kB 2 08-Jul-2010 17:34 Administrator
png
army_management.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
building.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
building_on_resources.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
button_science.png 9.1 kB 1 09-Jun-2010 16:57 Administrator
png
button_science_green.png 8.6 kB 1 21-Jul-2010 16:37 Administrator
png
button_science_red.png 8.7 kB 1 21-Jul-2010 16:37 Administrator
png
camps.png 2.3 kB 1 28-Aug-2012 14:35 Administrator
png
capital.png 2.9 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
cartography.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
castles.png 3.5 kB 1 16-Sep-2013 14:45 Administrator
png
cavalry.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
clans.png 2.5 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
colonization.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
coommander_nayka.png 31.6 kB 1 13-Aug-2019 14:23 Administrator
png
diplomacy.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
empty_science.png 4.1 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
espionage.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
flyer.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
fortification.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
gate.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
jpg
glob1.jpg 80.3 kB 1 23-Aug-2010 16:50 Administrator
png
healer.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
heroes.png 6.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
heroes_skill.png 6.0 kB 1 28-Aug-2012 14:35 Administrator
png
hiding_place.png 1.7 kB 2 08-Jul-2010 16:42 Administrator
png
knowledge.png 2.0 kB 1 12-May-2010 14:48 Administrator
png
labour_service.png 6.3 kB 1 14-Oct-2010 14:52 Administrator
png
mage.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
magic_tower.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
market.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
melee.png 2.0 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
merchant.png 3.2 kB 2 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
military_service.png 6.4 kB 1 14-Oct-2010 14:51 Administrator
png
miner.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
observation.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
outer_estates.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
jpg
poselok.jpg 60.7 kB 1 23-Aug-2010 16:55 Administrator
png
prison.png 1.7 kB 1 28-Aug-2012 14:35 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 23-Aug-2010 16:50 Administrator
png
range.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
repairing.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
resurrector.png 6.0 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
scavenger.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
sectors.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
shelter.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
jpg
spec.jpg 111.2 kB 1 23-Sep-2010 12:30 Administrator
png
spec_architect.png 19.9 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_benefactor.png 21.5 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_cleric.png 20.0 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_defender.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_empty.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_miner.png 20.6 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_trader.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
storehouse_improvement.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
temple.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
terraforming.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
tower.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
treasury.png 2.2 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
underground_science.png 3.1 kB 1 30-Mar-2020 13:52 Administrator
« This page (revision-154) was last changed on 30-Mar-2020 13:52 by Administrator