Dają wykorzystać zaklęcia. Każdy zwój pomieści jedno zaklęcie.
Zaklęcia ze zwojów znajdujące się w torbie bohatera pojawiają się w księdze zaklęć bohatera
Zwoje mają 5 poziomów. Różnią się zewnętrznym wyglądem zwoju.


Jak zdobyć zwoje:
1. Zwoje można kupić u handlarza za surowce i Czarne Perły. Zwoje kupowane są przez handlarza za 50% wartości w Czarnych Perłach. Handlarz nie przyjmuje na kredyt surowców.
2. Zwoje pojawiają się w ruinach.
3. Zwoje są przyznawane jako nagrody za turniej.
4. Zwoje są przyznawane jako nagrody za questy.
5. Zwoje są przyznawane jako nagrody za ucznia.

Zalety zwojów:
Zwój jakiegokolwiek poziomu może być wykorzystany przez bohatera jakiegokolwiek poziomu.
Nie wydawana jest mana przy rzuceniu zaklęcia ze zwoju


Zwoje-przeklęcia.
Zwoje, których nazwa zaczyna się od słowa Przeklęcie, można zdalnie rzucić na wrogą włość. One działają na nieprzyjaciela i dają mu pewien dysbonus.

Zwoje-infekcje.
Niektóre zwoje zawierają zaklęcia-infekcje. Zaklęcie nakłada się na siebie. Działa tylko przy zaatakowaniu innego gracza )nie działają w obronie i we wsparciu). Podczas działania tego zaklęcia, w przypadku zwycięstwa atakującego gracza działa również rzucenie innego zaklęcia, również opisanego we zwoju.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
scroll_1.png 9.0 kB 1 05-Nov-2014 11:21 Administrator
png
scroll_2.png 8.8 kB 1 05-Nov-2014 11:21 Administrator
png
scroll_3.png 8.0 kB 1 05-Nov-2014 11:21 Administrator
png
scroll_4.png 8.0 kB 1 05-Nov-2014 11:21 Administrator
png
scroll_5.png 8.1 kB 1 05-Nov-2014 11:21 Administrator
« This page (revision-10) was last changed on 27-Aug-2019 16:10 by Administrator