W każdym mieście są 4 osiedla, w których również można będzie budować budowle, kiedy rozwiniesz Centralną budowlę do maksymalnego poziomu, otworzysz bramę i przestudiujesz naukę Osiedla.

W osiedlach wydobywcze budowle pracują szybciej o 30% (bonus osiedla) od tych, które są zbudowane wewnątrz muru miejskiego. Jednak na osiedla, oprócz Ciebie, pretendują Twoi najbliżsi sąsiedzi z królestwa.

PRZYKŁAD: Na rysunku miasta w klatce 14 (777) wspólne osiedla z miastem w klatce 6 (Nowa Ruda)
Pozostałe osiedla miasto w klatce 14 (777) dzieli z klatkami 4,5,6,13,15,22,23,24.

Jeśli ktoś pobudował budowlę we wspólnym osiedlu, to ta budowla będzie odznaczała się czerwonym kolorem w sąsiednich miastach, dla których to jest osiedle wspólne.

PRZYKŁAD: Budowle miasta z klatki 6 (Nowa ruda) pokazane czerwienią w mieście z klatki 14(777)

To nie przeszkodzi Tobie pobudować budowlę w tym osiedlu w wolnej komórce. W tym czasie Twoje budowle będą pokazywały się u sąsiada także czerwonym kolorem.

Budowle w osiedlach mogą być zburzone za pomocą misji Zniszczenie budowli w osiedlach.
Budynki wewnątrz muru miejskiego są niemożliwe do zburzenia.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
in_city.jpg 100.4 kB 1 17-Nov-2010 14:09 Administrator
jpg
in_city2.jpg 213.4 kB 1 17-Nov-2010 14:09 Administrator
png
in_city2pl.png 874.7 kB 1 14-Feb-2012 16:29 Administrator
png
in_citypl.png 410.4 kB 1 14-Feb-2012 16:16 Administrator
jpg
on_map.jpg 111.5 kB 1 17-Nov-2010 14:09 Administrator
png
on_mappl.png 403.5 kB 1 14-Feb-2012 16:10 Administrator
jpg
pos1.jpg 123.1 kB 1 10-Nov-2010 15:11 Administrator
jpg
pos2.jpg 88.7 kB 1 10-Nov-2010 15:11 Administrator
jpg
poselok.jpg 142.6 kB 1 15-Oct-2010 18:42 Administrator
jpg
poselok_k .jpg 175.7 kB 1 15-Oct-2010 18:42 Administrator
« This page (revision-22) was last changed on 24-Sep-2014 11:13 by Administrator