Serwery są Górnicze i Bojowe oraz typu "Wojna frakcji".

Na górniczych serwerach, w porównaniu z bojowymi:

 • więcej szybów i kopalni
 • więcej ruin w królestwie (do 8)
 • znacznie więcej ruin na imperium
 • mniej % wojsk wychodzących do ataku z ruin, i wcześniej wychodzą potwory, nie doczekawszy się rozpłodu
 • na tytuły wpływa większy współczynnik rankingu armii
 • większy rozrzut w skali tytułów,
 • nie można atakować graczy o niższej randze
 • nowi gracze osiedlają się na pola z 4 wolnymi osiedlami
 • znacznie mniej pól w królestwie, na których nie można pobudować miasta
 • pomoc Starożytnych, która przyszła w queście, zostaje w stolicy przez 2 miesiące
 • w świątyni można nagromadzić więcej litości bogów
 • powiększony rozmiar schowka
 • mniej pól wysokiego poziomu
 • ilość rodzonych ziem jest większa
 • więcej daje nauka fiskus
 • agresywne ruiny mogą być tylko 5 i 6 poziomu
 • bohater-strateg Pokojowiec zamiast bohatera Burzyciela


Zasady serwerów typu Wojna frakcji:#

Dostęp do serwera uzyskują doświadczeni gracze, którzy wykonali szereg z 3 questów "Dostęp do świata «Wojna frakcji»" na dowolnym górniczym lub bojowym serwerze.

Pierwsze miasta graczy jasnej frakcji są rozmieszczane po lewej stronie mapy, ciemnej frakcji są po prawej. Między nimi jest strefa neutralna.
Nie można atakować graczy własnej frakcji.
We wspólnym ataku mogą uczestniczyć 3 gracze.
Można burzyć miasta graczy wrogiej frakcji po zburzeniu wszystkich budowli obronnych. Budowle obronne miast buduje się tylko w osiedlach.
Gracz, stolica którego została zburzona, zostaje na serwerze jako obserwator.

Domena Zła.
W centrum mapy znajduje się Domena Zła - Ruina, w której kumuluje się CzP w miarę wytrat graczy.
Oprócz tego, istnieje również fundusz nagrodowy, który kumuluje się w miarę wytrat graczy.
Na serwerze nie ma aukcji CzP, słonych jezior i arcyruin.
Potwory z Domeny Zła nie wychodzą do ataku. Również nie można wysłać innych potworów do atakowania tej ruiny.

Apokalipsa.
Apokalipsa następuje po zniszczeniu prze graczy Domeny Zła lub po upływie 4 miesięcy od startu serwera, jeśli Domena Zła nie zostanie zburzona wcześniej. więcej informacji o Apokalipsie.


Celem gry jest zniszczenie wszystkich stolic graczy wrogiej frakcji.
pozostali gracze po zburzeniu wszystkich stolic wrogiej frakcji dzielą między sobą skumulowany fundusz nagrodowy.
Po rozdaniu funduszu nagrodowego serwer zostaje zamknięty i jeszcze istnieje przez 3 dni.
Po tym serwer przestaje istnieć. Pozostałe CzP graczy trafiają do ich kont na portalu.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-20) was last changed on 24-Mar-2017 16:54 by Administrator