Specjalizacje#

Specjalizacja może być u gracza tylko jedna. Czyli podejmujesz decyzję, który kierunek sobie wybrać, i jego rozwijasz.
UWAGA! Wybór drugiej specjalizacji unieważnia pierwszą.
Studiowanie specjalizacji przyznaje Ci znak danej specjalizacji, który będzie widoczny w Twoich włościach. Każda specjalizacja daje bonusy w pewnym okresie.

Specjalizacja Handlarz. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
zmniejszenie rynkowego podatku, %: 2 5 9
zwiększenie zbioru handlowych sklepików o: 0.01 0.02 0.03


Specjalizacja Kleryk. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
zwiększenie % wskrzeszania w budowli Wskrzeszacza (%): 1 3 5
Pomniejsza czas przygotowania Lekarzy na %: 50 60 70


Specjalizacja Górnik. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
zwiększenie wydobywania żelaza przez żupy (%): 20 40 60
zwiększenie wydobywania kamienia w kamieniołomach(%): 20 40 60
zwiększenie wydobywania złota w kopalniach złota(%): 20 40 60

Żeby zobaczyć bonusy specjalizacji Górnik, zajdź do żupy, kamieniołomu albo kopalni i naprowadzaj na cyfrę wydobywania.

Specjalizacja Chlebodawca. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
Zwiększa pojemność mieszkań o: 25 5075
Zwiększa przyrost ludności w mieszkaniach o x/godzinę: 81216


Specjalizacja Architekt. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
Zmniejsza czas budowy, poprawy i remontu budowli o %: 506580


Specjalizacja Obrońca. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
Zwiększa atak wież zwykłych o %: 50 75 100
Zwiększa straty przeciwnika od umocnień o x wojsk: 10 20 30
Zwiększa obronę garnizonu przed umocnieniami o : 1 2 3

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
spec.jpg 111.2 kB 1 21-Oct-2010 18:41 Administrator
png
spec_architect.png 19.9 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_benefactor.png 21.5 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_cleric.png 20.0 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_defender.png 20.4 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_miner.png 20.6 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_trader.png 20.4 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
specpl2.png 206.9 kB 2 16-Feb-2012 16:13 Administrator
png
specpl22.png 233.0 kB 1 13-Feb-2013 17:44 Administrator
« This page (revision-8) was last changed on 13-Feb-2013 17:44 by Administrator