Księga zaklęć#

Jak otworzyć księgę (dwa sposoby):
  • Kliknąć na podobiznę bohatera. To jedna z zakładek w prawej części okna bohatera.
  • Księga zaklęć pokazuje się po kliknięciu w okrągłym menu królestwa na polu albo włości.

Jak trafiają zaklęcia do księgi zaklęć#

Zaklęcia dają zwoje i aktywne nawyki.
  • Zaklęcia od nawyków
Pojawiają się w książce zaklęć po przestudiowaniu odpowiedniego nawyku bohatera.
  • Zaklęcia od zwojów
Kiedy zwoje mieszczą się w torbie bohatera, odpowiednie zaklęcia trafiają do księgi zaklęć.
Obok piktogramu zwoju w księdze zaklęć ukazuje się ilość zaklęć, równa ilości przedmiotów danej nazwy i jednego poziomu w torbie bohatera.
Zaklęcia jednej i tejże nazwy, ale różnych poziomów odznacza się różnymi piktogramami. Po rzuceniu zaklęcia przedmioty znikają z torby.
Zwój jakiegokolwiek poziomu może być wykorzystany przez bohatera jakiegokolwiek poziomu.

Jak rzucić zaklęcie#

Są dwa sposoby:
1. Po podwójnym kliknięciu na obrazek w księdze.
2. Pojedynczym kliknięciem i naciśnięciem przycisku "Wytwórz".

Jeśli te same zaklęcie jest rzucone dwa razy
Rzucone zaklęcia o tym samym poziomie nie są dodawane. Są zamieszczane przez zaklęcia o takim samym lub wyższym poziomie.

Jednoczesne rzucenie zaklęć może wydarzyć się podczas bitwy. Jednakowe zaklęcia kilku sojuszników podczas ataku lub obrony działające na przeciwnika lub sojusznika są dodawane.
Zaklęcia-infekcje są zastąpione przez taki sam lub wyższy poziom zaklęcia-infekcji.

Na kogo nie działają/ kto nie może wykorzystywać
Zaklęcia nie działają na jednostki i bohaterów, rozmieszczonych w schronie.
Jeśli nosicielem zaklęcia mógł zostać bohater i włość, ale bohater był rozmieszczony w schronie, to on nie zostanie nosicielem zaklęcia po tym, jak znajdzie się w garnizonie włości, zaklęcia, które zostało nosicielem.
Bohater nie może rzucać zaklęcia, jeśli jest rozmieszczony za zamkniętą bramą/tunelem i nie może zostać odbiorcą cudzego zaklęcia.
Dla bohatera nie jest dostępne rzucenie zaklęcia podczas misji, włącznie z rozmieszczeniem w włości sojusznika z misją «Pomoc».


Parametry zaklęć:
  • Poziom zaklęcia
  • Ilość potrzebnych środków (Wszystkie zaklęcia potrzebują środków)
  • Czas działania zaklęcia po jego rzuceniu
  • Niektóre zaklęcia mają określony czas działania
Po rzuceniu zaklęcia na miasto/bohater z terminem działania, w tym terminie działania na mieście/bohaterze pojawia się piktogram Rzuconego zaklęcia. Jeśli zaklęcie jest rzucone na gracza, to piktogram pojawi się w dolnej części miasta.
  • Cel rzucenia zaklęcia
  • Cel działania


Działanie zaklęć może być krótko- albo długotrwałe. Nosicielem działania zaklęcia może być swój/cudzy/sprzymierzony (klanowy) bohater, swoje/cudze/sprzymierzone (klanowe) włości (dalej związkowe i klanowe).
Jest możliwe działanie zaklęcia nie na nosiciela zaklęcia.
Na przykład, nosicielem zaklęcia jest Twoja włość, gdzie przychodzą wrogie wojska, które otrzymują działanie od zaklęcia. Zaklęcia nie działają na oszołomionego bohatera.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-13) was last changed on 13-Aug-2012 16:42 by Administrator