Wasza Królewska Mość! Na początku posiadasz jedno miasto - Stolicę Twoich przyszłych włości. W mieście już istnieje Miejski Ratusz, Mur obronny z zamkniętą Bramą i jest pewna ilość Surowców potrzebnych do startu.Dalej>>>

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Start1.jpg 269.4 kB 1 16-Jul-2010 10:15 Administrator
png
Start1pl.png 1,159.4 kB 2 28-Feb-2012 09:57 Administrator
png
Startpl.png 1,159.4 kB 1 28-Feb-2012 09:58 Administrator
« This page (revision-12) was last changed on 15-Sep-2014 11:22 by Administrator