Stonehenge to szczególny rodzaj włości potworów, gdzie są ukryte magiczne Runy.

Włości Stonehenge pojawiają się na mapie królestwa losowo i odnaleźć je mogą tylko Suzereni za pomocą swoich eksploratorów.W garnizonie włości znajduje się duża armia potworów na czele z bohaterem potworów. W momencie pojawienia się nowego Stonehenge w worku bohatera potworów tego Stonehenge generuje się losowa runa, jedna z 9 możliwych. Przy udanym ataku na Stonehenge inicjator misji zabiera runę, jeśli już przestudiował naukę Alchemia na 2 poziom i jeśli jego bohater ma co najmniej jeden wolny slot w worku. Termin życia Stonehenge jest 72 godziny lub do całkowitego zniszczenia.

W momencie wysłania ataku na Stonehenge potwory z sąsiednich Stonehenge wychodzą tam z misją Wsparcie. Przy tym garnizon we włości, skąd wyruszyła misja Wsparcie nie zmienia się. Ilość wychodzących misji Wsparcie w Stonehenge jest nieograniczona, maksymalna ilość wchodzących misji jest dwie.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
stonehenge.png 474.0 kB 1 03-Feb-2015 17:39 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 04-Feb-2015 09:47 by Administrator