Grobowiec to szczególny rodzaj włości potworów, gdzie są ukryte magiczne przepisy.

Włości Grobowiec pojawiają się na mapie Podziemia losowo i odnaleźć je mogą tylko Suzereni za pomocą swoich eksploratorów.W garnizonie włości znajduje się duża armia potworów na czele z bohaterem potworów. W momencie pojawienia się nowego Grobowca w worku bohatera potworów tego Grobowca generuje się losowy przepis, jeden z mnóstwa możliwych. Przy udanym ataku na Grobowiec inicjator misji zabiera przepis, jeśli już przestudiował naukę Alchemia na 3 poziom i jeśli jego bohater ma co najmniej jeden wolny slot w worku. Termin życia Grobowca jest 72 godziny lub do całkowitego zniszczenia.

W momencie wysłania ataku na Grobowiec potwory z sąsiednich Grobowców wychodzą tam z misją Wsparcie. Przy tym garnizon we włości, skąd wyruszyła misja Wsparcie nie zmienia się. Ilość wychodzących misji Wsparcie w Grobowcu jest nieograniczona, maksymalna ilość wchodzących misji jest dwie.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
grobowiec.png 2,370.0 kB 1 01-Apr-2020 10:13 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 01-Apr-2020 10:13 by Administrator