Informację o turniejach możesz zobaczyć w zakładce Doradcy "Turnieje".
Uczestniczyć mogą wszyscy graczy, którzy przestudiowali naukę Kartografia.


W turnieju "Zbieranie flag" celem każdego uczestnika jest nazbierać największą ilość pełnych kompletów flag.

Komplet flag

Flagi są trzech kolorów: czerwone, zielone i niebieskie.
Flagi można znaleźć za pomocą eksploratorów. Nie są umieszczone w wyznaczonych komórkach, jest pewna szansa na odnalezienie ich w chwili przybycia eksploratora do dowolnej komórki.
Kilka flag tego samego koloru może znajdować się w tej samej włości.
Oprócz tego, flagi można grabić innym graczom. W czasie jednego ataku można zrabować tylko jedną flagę.

Niebieska Czerwona Zielona

Trzy flagi różnych kolorów tworzą komplet.
Nie można ukraść zebranych kompletów flag.
Turniej kończy się 10 dni po starcie, niezależnie od tego, ile flag zebrano przez graczy. Premiowane miejsca
rozdziela się według ilości zebranych kompletów, a w przypadku równości - kto nazbierał wcześniej.
Obejrzeć postęp zebranych kompletów można w wkładce Ranking "Turnieje".

Nagrody za zebrane flagi:

1 miejsce - artefakty 4 poziomu,
2-6 miejsce - artefakty 3 poziomu,
7-26 miejsce - artefakty 2 poziomu,
27-100 miejsce - artefakty 1 poziomu.
Wszyscy gracze, którzy nazbierali co najmniej po jednym komplecie, lecz nie trafili do pierwszej setki, otrzymają nagrodę pocieszenia - zwój 3 poziomu.

Gracze, którzy zajęli 1-100 miejsce, również otrzymują medal za zwycięstwo w Turnieju «Zbieranie flag». W przypadku powtórnego zwycięstwa, jeśli znów dostałeś/-aś medal, na nim pojawi się cyfra wskazująca ilość zwycięstw. Medal przyznaje się od razu po skończeniu turnieju niezależnie od tego, czy gracz zabrał nagrodę czy nie.

Aby odebrać nagrodę za turniej, gracz musi zbudować "Skarbiec", potem wejść do zakładki Doradcy "Turnieje" i nacisnąć przycisk "Otrzymaj nagrodę".


Usługi turniejowe (Pomoc w turnieju)
Dostępne do zamówienia w ciągu 24 godzin.:

 • Trzykrotne zwiększenie szansy na znalezienie flagi przez eksploratorów
 • Czas trwania wychodzących misji eksploratorów -15%
 • «Przywołaj starożytnych do obrony flag w miastach». Wojska starożytnych wyjdą do obrony każdego Twojego miasta w chwili pojawienia się w nim flagi i będą tam do zakończenia turnieju. Po pojawieniu kolejnej flagi w tym samym mieście starożytni powtórnie nie przyjdą.
 • Przyspieszenie treningu jednostek bojowych
 • Automatyczny trening wojska
 • Automatyczny trening jednostek specjalnych
Wszystkie zamówione usługi działają do zakończenia turnieju.

Usługi dostępne podczas turnieju tylko raz:
 • Wyślij potwory z ruin. Można wysłać potwory tylko raz w ciągu turnieju.
 • Możliwość atakowania ruiny dowolnej rangi na 4 godziny.

Szanse na znalezienie flag:
Zwykła: 0,07%
Przy włączonej opcji "Zwiększ szansę na znalezienie flagi przez eksploratorów": 0,21%

W ciągu pierwszych 2 dni przypadkowy 1 kolor nie jest widoczny.
Dalej szanse na znalezienie wszystkich kolorów są równe.

W królewskim turnieju "Zbieranie flag" celem każdego uczestnika jest nazbierać największą ilość pełnych kompletów flag.

Zestaw flag

Flagi są trzech kolorów: czerwone, zielone i niebieskie.
Flagi można znaleźć za pomocą eksploratorów. Nie są umieszczone w wyznaczonych komórkach, jest pewna szansa na odnalezienie ich w chwili przybycia eksploratora do dowolnej komórki.
Kilka flag tego samego koloru może znajdować się w tej samej włości.
Oprócz tego, flagi można grabić innym graczom. W czasie jednego ataku można zrabować tylko jedną flagę.
Jeśli broniący się posiada tylko jedną flagę, inicjator ataku zabiera ją sobie.

Niebieska Czerwona Zielona

Trzy flagi różnych kolorów tworzą komplet.
Nie można ukraść zebranych kompletów flag.
Turniej kończy się 10 dni po starcie, niezależnie od tego, ile flag zebrano przez graczy. Premiowane miejsca
rozdziela się według ilości zebranych kompletów, a w przypadku równości - kto nazbierał wcześniej.
Obejrzeć postęp zebranych kompletów można w wkładce Ranking "Turnieje".

Nagrody za zebrane flagi:

1 miejsce - artefakt 5 poz. z nowego zestawu Królewski,
2 miejsce - artefakt 5 poz.,
3-4 miejsce - artefakty 4 poz.,
5-15 miejsce - artefakty 3 poz.,
16-40 miejsce - artefakty 2 poz.,
41-100 miejsce - artefakty 1 poz.
Wszyscy gracze, którzy nazbierali co najmniej po jednym komplecie, lecz nie trafili do pierwszej setki, otrzymają nagrodę pocieszenia - zwój 5 poziomu.

Gracze, którzy zajęli 1-100 miejsce, również otrzymują medal za zwycięstwo w Turnieju «Zbieranie flag». W przypadku powtórnego zwycięstwa, jeśli znów dostałeś/-aś medal, na nim pojawi się cyfra wskazująca ilość zwycięstw. Medal przyznaje się od razu po skończeniu turnieju niezależnie od tego, czy gracz zabrał nagrodę czy nie.

Aby odebrać nagrodę za turniej, gracz musi zbudować "Skarbiec", potem wejść do zakładki Doradcy "Turnieje" i nacisnąć przycisk "Otrzymaj nagrodę".

Usługi turniejowe (Pomoc w turnieju)
Dostępne do zamówienia w ciągu 24 godzin:

 • Czterokrotne zwiększenie szansy na znalezienie flagi przez eksploratorów
 • Czas trwania wychodzących misji eksploratorów -20%
 • «Przywołaj starożytnych do obrony flag w miastach». Wojska starożytnych wyjdą do obrony każdego Twojego miasta w chwili pojawienia się w nim flagi i będą tam do zakończenia turnieju. Po pojawieniu kolejnej flagi w tym samym mieście starożytni powtórnie nie przyjdą.
 • Przyspieszenie treningu jednostek bojowych
 • Automatyczny trening wojska
 • Automatyczny trening jednostek specjalnych
Wszystkie zamówione usługi działają do zakończenia turnieju.

Usługi dostępne podczas turnieju tylko raz:
 • Wyślij potwory z ruin. Można wysłać potwory tylko raz w ciągu turnieju.
 • Możliwość atakowania ruiny dowolnej rangi na 4 godziny.

Szanse na znalezienie flag:
Zwykła: 0,07%
Przy włączonej opcji "Zwiększ szansę na znalezienie flagi przez eksploratorów": 0,28%

W ciągu pierwszych 2 dni przypadkowy 1 kolor nie jest widoczny.
Dalej szanse na znalezienie wszystkich kolorów są równe.

W turnieju "Utrzymanie podziemnego jeziora" każdy uczestniczący musi zagarnąć i utrzymywać jak najwięcej podziemnych jezior aż do całkowitego ich zniknięcia.


Uczestniczyć w turnieju mogą tylko gracze o randze Suzeren.
Na początku turnieju na terenie całego imperium losowo pojawiają się 30 podziemnych jezior. Każdy uczestniczący w turnieju niezależnie od ograniczeń według nauki "Zewnętrzne włości" może jednocześnie posiadać tylko jedno podziemne jezioro. W chwili zagarnięcia podziemne jezioro zaczyna niszczyć się i znika po 8 godzinach. W chwili zniknięcia podziemnego jeziora graczowi, który go posiadał, zalicza się jedno jezioro, i od razu na mapie pojawia się nowe podziemne jezioro. Jeśli do jego zniknięcia inny gracz podbije tę włość, licznik zeruje się i odlicza czas od nowa. Nie można zrezygnować z posiadanego Podziemnego jeziora! Turniej kończy się po upływie 10 dni od chwili rozpoczęcia. Miejsca nagrodowe przyznaje się odpowiednio do liczby podziemnych jezior, w przypadku remisu odpowiednio do tego, kto zdobył jezioro wcześniej.
Obejrzeć postęp utrzymanych jezior można w wkładce Ranking "Turnieje".

Nagrody za utrzymane jeziora:

1 miejsce - artefakt 4 poz.,
2-6 miejsce - artefakty 3 poz.,
7-26 miejsce - artefakty 2 poz.,
27-100 miejsce - artefakty 1 poz.
Wszyscy gracze, którzy podbili i utrzymali co najmniej jedno jezioro, ale nie weszli do pierwszej setki, otrzymają nagrodę pocieszenia - zwój 3 poziomu.


Gracze, którzy zajęli 1-100 miejsce, również otrzymują medal za zwycięstwo w Turnieju «Utrzymanie podziemnego jeziora». W przypadku powtórnego zwycięstwa, jeśli znów dostałeś/-aś medal, na nim pojawi się cyfra wskazująca ilość zwycięstw. Medal przyznaje się od razu po skończeniu turnieju niezależnie od tego, czy gracz zabrał nagrodę czy nie.

Usługi turniejowe (Pomoc w turnieju)
Dostępne do zamówienia w ciągu 24 godzin:
 • Wezwij Starożytnych do ochrony podziemnych jezior: wojsko starożytnych przyjdzie do każdego Twojego podziemnego jeziora w chwili jego zagarnięcia (lub do już zagarniętego jeziora po zamówieniu usługi) i będzie stało tam do zniknięcia jeziora.
 • Maksymalna obrona w podziemnych jeziorach: działa dla każdego podziemnego jeziora, które gracz utrzymuje.
Wszystkie zamówione usługi działają do zakończenia turnieju.

Usługi dostępne podczas turnieju tylko raz:
 • Pokaż losowe podziemne jezioro.
 • Wyślij 70% potworów z ruiny.
 • Zaatakuj losowe ruiny na 4 godziny.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
flag_all.png 3.9 kB 1 20-Feb-2012 14:21 Administrator
png
flag_blue.png 2.0 kB 1 20-Feb-2012 14:21 Administrator
png
flag_green.png 1.9 kB 1 20-Feb-2012 14:21 Administrator
png
flag_red.png 2.0 kB 1 20-Feb-2012 14:21 Administrator
png
grotto_hall.png 28.7 kB 1 28-Jan-2015 12:07 Administrator
« This page (revision-22) was last changed on 20-Feb-2015 11:14 by Administrator