Oszołomienie#

Jeśli bohater przegrał bój, zostaje «Oszołomiony», nawet jeśli z nim zostały wojska. Przy czym jego podobizna staje się purpurowa i na niej ukazuje się czaszka. Bohater nie będzie uczestniczył w późniejszych bojach, dopóki oszołomienie nie minie.

Jeśli bohater wygrał bitwę, ale misja skończyła się niepowodzeniem z innego powodu (na przykład, misja "zagarnięcie zewnętrznej włości" przy pozostałych budowlach obronnych we włości), bohater nie zostanie oszołomiony.

Jeśli bohater w pomocy przegrał bój, to on zostaje «Oszołomiony» w włości pomocy. On wróci razem ze wszystkimi wojskami przy powrocie misji.

Oszołomiony bohater zachowuje się jak w schronie, ale artefaktów na obrazie bohatera przewlekać nie wolno.

Oszołomiony bohater zostaje w garnizonie do momentu ręcznego przemieszczenia jego do schronu i w pomocy do odezwania albo zakończenia czasu misji, nawet jeśli wszystkie jego wojska były zabite. Oszołomiony bohater nie może być wysłany na misję.
Bierne nawyki i zaklęcia nie pracują u oszołomionego bohatera.
Mana nie odnawia się u oszołomionego bohatera.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
upset.jpg 35.3 kB 1 22-Feb-2012 12:21 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 22-Feb-2012 12:26 by Administrator