Świat gry jest podzielony na dwa poziomy - naziemny i podziemny.
Każda komórka Podziemia powtarza każdą komórkę ziemskiego Królestwa, a także ma te same współrzędne, oznaczone # Na przykład Królestwo 36-12 będzie odpowiadać Podziemiu 36-12#.

Będąc w Królestwie, kliknij przycisk nawigacji:

Od razu trafisz do Podziemia:

Możesz powrócić do Królestwa za pomocą tego samego przycisku.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
b7699-clip-339kb.png 1,035.8 kB 1 01-Apr-2020 10:10 Administrator
png
navi.png 83.2 kB 1 01-Apr-2020 10:10 Administrator
« This page (revision-3) was last changed on 01-Apr-2020 10:11 by Administrator