W Podziemiu można odkryć zarówno zewnętrzne, jak i podziemne włości - Baraki.Zewnętrzne włości można odkryć zarówno podczas eksploracji Królestwa, jak i podczas eksploracji Podziemia. Będą one widoczne na obu komórkach.

Baraki można znaleźć tylko podczas eksploracji Podziemia.

Aby wysłać eksploratorów do Podziemia, otwórz Korpus ekspedycyjny i oznacz punkt Podziemie obok namiarów klatkiNie można wysłać misji z innych miast. Podziemne misje można wysyłać tylko z Szybu, Kopalni lub Stolicy.

Dlatego, próbując wysłać eksploratora do Podziemia z niewłaściwej włości, otrzymasz uwiadomienie:W Podziemiu obowiązuje kara za czas trwania wszystkich podziemnych misji - plus 25%
Można tymczasowo usunąć karę „+ 25%” za pomocą Usługi turniejowej

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
b7699-clip-339kb.png 1,035.8 kB 1 01-Apr-2020 10:11 Administrator
png
expl.png 186.3 kB 1 01-Apr-2020 10:11 Administrator
png
pitsh.png 76.0 kB 1 01-Apr-2020 10:20 Administrator
png
underexp.png 75.9 kB 1 01-Apr-2020 10:11 Administrator
« This page (revision-4) was last changed on 30-Apr-2020 09:49 by Administrator