Na tablicach kosztu wojsk po poziomach wskazano, ile surowców i ludności należy wydać do treningu wojsk.
Ranking w tablicy to koszt wszystkich surowców za konkretną jednostkę, współczynnik serwera trzeba uwzględniać w późniejszych rozliczeniach
Parametr Obrona dla wszystkich wojsk = 0 domyślnie.

Tragarz

Wynagrodzenie
RankingPojemność
1 0 8 0,1 3 25 2 78 50 (Rycerze:100)
2 0 12 0,1 4 12 4 3 96 50 (Rycerze:100)
3 0 15 0,1 5 6 1 4 110 50 (Rycerze:100)
4 0 20 0,1 10 8 1 4 143 50 (Rycerze:100)

Wojownik

Wynagrodzenie
Ranking
1 2 - 3 10 0,2 5 60 10 185
2 4 - 6 15 0,3 7 67 8 15 320
3 6 - 8 25 0,4 10 12 15 25 493
4 10 - 12 30 0,4 15 15 20 25 645

Jeździec
Wynagrodzenie
Ranking
1 3 - 4 15 0,2 13 85 15 268
2 5 - 7 25 0,4 19 31 25 453
3 8 - 10 35 0,6 26 42 2 35 656
4 10 - 12 40 0,6 35 45 3 35 728

Latający
Wynagrodzenie
Ranking
1 4 - 6 20 0,3 16 118 20 370
2 8 - 10 30 0,5 20 42 30 608
310 - 12 40 0,7 27 49 3 40 776
414 - 16 60 0,7 40 40 10 40 810

Strzelec
Serwer
ekonomiczny
Serwer
Ekonomiczny
Wynagrodzenie
Serwer
ekonomiczny
Ranking
125 - 35 15 - 25 6 10 0,4 16 158 6 10 490
235 - 45 20 - 30 10 15 0,7 26 168 15 10 15 740
345 - 55 30 - 40 15 20 0,9 33 22 32 15 20 1013
450 - 60 35 - 45 15 25 0,9 35 25 35 15 20 1120

Lekarz
Wynagrodzenie
RankingWskrzesza
1 0 - 1 10 3,0 25 200 35 10 35601 (Elfy:2)
2 1 15 4,6 35 300 45 15 51802 (Elfy:3)
3 1 - 2 20 6,1 50 400 60 20 69103 (Elfy:4)
4 1 - 2 20 6,1 60 450 70 20 78304 (Elfy:5)

Najemnik

Wynagrodzenie
Ranking
1 3 - 5 (Demony:5-7)1 0,1 75 1 75
2 5 - 7 (Demony:8-10)1 0,1 90 1 90
37 - 9 (Demony:11-13)1 0,1 105 1 105
48 - 10 (Demony:12-14)1 0,1 120 1 120

Mag
Wynagrodzenie
RankingZmniejsza straty wież i mag.wież
1 3 5 2,1 80 107 5 232710 (Drou:20)
2 4 10 2,9 118 150 10 326820 (Drou:40)
3 5 15 3,9 190 200 15 439030 (Drou:60)
4 8 20 3,9 250 0 0 250 15 550040 (Drou:80)


Atak i Zdrowie są takie same dla potworów i wojsk graczy.

Tragarz
Ranking Pojemność
1 1 0 0 0 2 1 100
2 1 0 0 0 3 1 160
3 1 0 0 0 4 1 200

Wojownik

Ranking
1 0 1 0 0 103
2 0 1 0 0 153
3 5 0 0 0 255

Jeździec
Ranking
1 0 1 0 0 153
2 4 0 0 0 254
3 6 0 0 0 356

Latający
Ranking
1 0 1 0 0 203
2 6 0 0 0 306
3 7 0 0 0 407

Strzelec
Ranking
1 1 1 0 0 6 4
2 7 0 0 0 107
3 10 0 0 0 1510

Lekarz
Ranking
1 0 0 2 0 1028
2 0 0 3 0 1542
3 0 0 5 0 2070

Najemnik

Ranking
1 1 0 0 0 11
2 1 0 0 0 11
3 1 0 0 0 11

Mag
Ranking
1 1 0 0 1 522
2 11 0 0 1 1032
3 2 0 0 2 1544


Tragarz
Wynagrodzenie
Pojemność
1 0 8 0,1 6 50 2 100
2 0 12 0,1 8 24 8 3 160
3 0 15 0,1 10 12 2 4 200
4 0 15 0,1 10 12 2 4 200

Wojownik

Wynagrodzenie
1 2 - 3 10 0,2 10 120 10
2 4 - 6 15 0,3 14 134 16 15
3 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25
4 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25

Jeździec
Wynagrodzenie
1 3-4 15 0,2 26 170 15
2 5-7 25 0,4 38 62 25
38-10 35 0,6 52 84 4 35
48-10 35 0,6 52 84 4 35

Latający
Wynagrodzenie
1 4 - 6 20 0,3 32 236 20
2 8 - 10 30 0,5 40 84 30
310 - 12 40 0,7 54 98 6 40
410 - 12 40 0,7 54 98 6 40

Strzelec
Wynagrodzenie
125 - 35 6 0,4 32 316 6
235 - 45 10 0,7 52 336 30 10
345 - 55 15 0,9 66 44 64 15
445 - 55 15 0,9 66 44 64 15

Lekarz
Wynagrodzenie
Wskrzesza
1 0 - 1 10 3,0 50 400 70 10 1
2 1 - 1 15 4,6 70 600 90 15 2
3 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3
4 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3

Najemnik

Wynagrodzenie
1 3 - 5 1 0,1 150 1
2 5 - 7 1 0,1 180 1
3 7 - 9 1 0,1 210 1
4 7 - 9 1 0,1 210 1

Mag
Wynagrodzenie
Zmniejsza straty od wież i mag.wież
1 3 - 3 5 2,1 160 0 0 214 5 10
2 4 - 4 10 2,9 236 0 0 300 10 20
3 5 - 5 15 3,9 380 0 0 400 15 30
4 5 - 5 20 3,9 380 0 0 400 15 30


Dla górniczego serwera maksymalne możliwe obniżenie żołdu armii - 99.08%:
Przy pomocy nauki Fiskus można obniżyć podstawowe żołd o 86%.
Resztę 14% można obniżyć o 80% przy pomocy różnych artefaktów i zaklęć. To znaczy jeszcze -11.2%.
Dodatkowo przy pomocy Magii Starożytnej można obniżyć resztę jeszcze o 67%. To znaczy jeszcze -1.88%. Suma obniżonego żołdu wynosi: (-86%)+(-11.2%)+(-1.88%) = -99.08%

Przykład:
Żołd wojska wynosi 20000 złota na godzinę. Przy pomocy nauki Fiskus przestudiowanej do 12 poziomu podstawowy żołd zmniejsza się o 86%. 20000-86%(17200) = 2800.
Przy pomocy artefaktów, umiejętności i zaklęć można obniżyć pozostały żołd o kolejne 80%. W tym przypadku to będzie 2800-80%(2240) = 560.
Przy pomocy Magii Starożytnej można obniżyć resztę 560 jeszcze o 67%. 560-67%(375)=185. W taki sposób w końcu otrzymasz maksymalnie możliwe obniżenie wynagrodzenia wojska o 99.08% - 185 złota na godzinę zamiast 20000

Zobacz jeszcze:
Nazwy jednostek
Trening jednostek

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
attack.png 1.0 kB 1 07-Sep-2010 17:35 Administrator
png
cavalry.png 1.8 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
flyer.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 07-Sep-2010 17:30 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 07-Sep-2010 17:30 Administrator
png
healer.png 1.7 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
health.png 1.0 kB 1 07-Sep-2010 17:35 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 07-Sep-2010 17:30 Administrator
png
mage.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
melee.png 2.0 kB 1 07-Sep-2010 17:38 Administrator
png
miner.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
people_all.png 1.4 kB 1 07-Sep-2010 17:33 Administrator
png
range.png 1.7 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
scavenger.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 17:37 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 07-Sep-2010 17:30 Administrator
« This page (revision-76) was last changed on 11-Sep-2019 14:49 by Administrator