Magazyny zwiększają ilość surowców chronionych we włości.
Czym więcej magazynów w włości, i im większy poziom one mają - tym większa pojemność surowców w danej włości.


Poziom
Pojemność,
surowców
Dla rasy rycerze
Pojemność,
surowców
Kryształy
1 1000 2000 1000 100 0 5000 10000
2 2000 3000 3000 200 0 10000 20000
3 4000 5000 4000 300 0 15000 30000
4 8000 10000 10000 1000 0 25000 50000
5 16000 20000 20000 3000 0 35000 70000
6 32000 30000 30000 5000 25 50000 100000
7 64000 40000 40000 8000 50 75000 150000

8

640 000

400 000

400 000

160 000

100

100 000

200 000

Do spisu budowli Przeglądaj spis dalej

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
blue_crystal.png 3.2 kB 1 07-Nov-2013 16:23 Administrator
png
dewarehouse.png 7.4 kB 1 12-Oct-2010 17:59 Administrator
png
drwarehouse.png 7.6 kB 1 12-Oct-2010 17:59 Administrator
png
ewarehouse.png 8.4 kB 1 12-Oct-2010 17:59 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 17-Nov-2010 10:23 Administrator
png
green_crystal.png 3.1 kB 1 07-Nov-2013 16:23 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 17-Nov-2010 10:23 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 17-Nov-2010 10:23 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 17-Nov-2010 10:23 Administrator
png
warehouse.png 9.8 kB 1 12-Oct-2010 17:59 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 17-Nov-2010 10:23 Administrator
« This page (revision-15) was last changed on 16-Oct-2014 11:48 by Administrator