Misja Obserwacja pozwala obserwować przemieszczenia cudzych drużyn (zrobić błyskawiczne zdjęcie okna misji włości). Inicjowanie misji odbywa się z menu mapy królestwa po kliknięciu na cudzą włość.

Dla wysyłania misji potrzeba:

  • obecność jasnowidzów (są trenowani w budowli Wieża jasnowidzów)
  • dostateczny zasięg działania jasnowidzów zgodnie z nauką
  • otwarta brama albo tunel w Twojej włości

Okno wysyłania. Wybierasz ilość wysyłanych jasnowidzów. W komboboksie wyboru włości wysyłania można wybrać dowolną swoja włość wysyłania.

«Obserwacja» nie jest misją w pełnym rozumieniu tego słowa, nie jest w spisie misji i nie trafia pod ograniczenie na ilość misji. Działanie odbywa się natychmiast.

Przy obserwacji odbywa się bój między jasnowidzami gracza i lustrami przeciwnika. Jeśli masz jasnowidzów więcej, aniżeli luster przeciwnika, to otrzymujesz możliwość przejrzeć kopię okna misji gracza z misjami tylko stosunkowo obserwowanej włości na daną chwilę.
Dalej - każde lustro z 30% prawdopodobieństwem zabija 1 jasnowidza. Każdy jasnowidz z 1% prawdopodobieństwem zabija 1 lustro.

Sprawozdanie z obserwacji można zachować w wiadomościach.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
pro.jpg 76.7 kB 2 18-May-2011 12:58 Administrator
png
propl.png 108.0 kB 1 20-Feb-2012 11:42 Administrator
« This page (revision-8) was last changed on 03-Apr-2012 11:10 by Administrator