This page (revision-11) was last changed on 26-Apr-2021 12:00 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:49 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
11 26-Apr-2021 12:00 880 bytes Administrator to previous
10 26-Apr-2021 11:49 1012 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:49 1007 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:49 1008 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:49 924 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:49 924 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:49 873 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:49 864 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:49 715 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:49 723 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:49 548 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 7 changed one line
Dla wykonania pierwszego questa z wynagrodzeniem Obrona Starożytnych trzeba otworzyć miejskie bramy. Nie zapomnij, że po otrzymaniu wynagrodzenia - wojska Starożytnych potrzebują 3 godziny, żeby dojść do Twojego miasta. Na serwerze [Wojna frakcji|Serv] - 15 minut.\\
Dla wykonania pierwszego questa z wynagrodzeniem Obrona Starożytnych trzeba otworzyć miejskie bramy. Nie zapomnij, że po otrzymaniu wynagrodzenia - wojska Starożytnych potrzebują 3 godziny, żeby dojść do Twojego miasta.\\
At line 9 changed one line
Na bojowych serwerach i serwerach typu [Wojna frakcji|Serv] starożytni są w komórkach pomocy przez 14 dni, a na górniczych przez 60 dni. \\
Starożytni stoją w komórkach pomocy przez 60 dni. \\