Świat gry jest podzielony na dwa poziomy - naziemny i podziemny.
Każda komórka Podziemia powtarza każdą komórkę ziemskiego Królestwa, a także ma te same współrzędne, oznaczone # Na przykład Królestwo 36-12 będzie odpowiadać Podziemiu 36-12#.

Będąc w Królestwie, kliknij przycisk nawigacji:

Od razu trafisz do Podziemia:

Możesz powrócić do Królestwa za pomocą tego samego przycisku.