Przekształcenia klanu może dokonać głowa klanu po kliknięciu przycisku "Przekształć klan" w ustawieniach jego prawa po tym, jak w klanie będzie 15 uczestnikówBonusy dla uczestników demokratycznego klanu:

  • Zwiększenie szybkości studiowania nauki +250/godzinę
  • Pojemność magazynu i rezerwatu klanu + 25%
  • Przyrost ludności w każdym mieszkaniu +3/godzinę


Nowy członek klanu otrzymuje bonus szybkości nauki po 2 godzinach po wstąpieniu w klan.
Kiedy klan staje się Demokratyczny, można głosować takie pytania:
- Wybory nowego głowy klanu
- Impeachment głowy klanu
- Przyjęcie gracza do klanu
- wydalenie gracza z klanu
- Rozformowanie klanu
- Przypadkowy sondaż.

Jeden gracz nie może zaproponować głosowania na więcej niż jedno pytanie w każdej dostępnej dla niego grupie. Po skończeniu głosowania, gracz nie może proponować kolejnego głosowania na inne pytanie.

Automatyczne inicjowanie sondażu Wyborów nowego Głowy klanu odbywa się raz na 90 dni.
Pierwsze wybory przeprowadza się po upływie 90 dni od chwili przekształcenia klanu.
Następne wybory przeprowadza się po upływie 90 dni po skończeniu poprzednich wyborów.

Nowych wyborów nie można zatrzymać, na przykład, jeśli głowa usunął swoją postać lub przekazał komuś swoje prawa, licznik nadal działa.
Data wyborów nie zależy od tego, kto jest głową klanu - czy gracz, którego wybrano, czy gracz, któremu głowa przekazał swoje prawa.
Głosowanie trwa 3 dni lub kończy się wcześniej jeśli większość graczy w klanie głosowali na jednego kandydata. Po skończeniu głosowanie po prostu znika.
Głową klanu zostaje gracz, który uzyskał najwięcej głosów.
Jeśli dwaj lub więcej kandydatów uzyskali tą samą ilość głosów, odbywa się drugi etap głosowania, który również trwa przez 3 dni lub kończy się wcześniej jeśli większość graczy w klanie głosowali na jednego kandydata.
Jeśli na drugim etapie obaj kandydaci uzyskują równa ilość głosów, głową klanu zostaje gracz o wyższym rankingu ogólnym.
Stary głowa klanu traci wszystkie swoje prawa.
Zwycięzca zostaje nowym głową klanu ze wszystkimi prawami.

Szczególne prawa («Skarbnik», «Minister wojskowy»), posiadane przez innych współklanowców zostają bez zmian póki nowy głowa klanu nie przekaże je innym graczom.
Jeśli nikt nie głosował, głosowanie nic nie zmienia i gracz nadal jest głową klanu.

Nowe wybory głowy klanu może inicjować dowolny gracz klanu.
Impeachmentu nie można zacząć za x dni przed głosowaniem, gdzie x to trwałość głosowania.
Głosowanie trwa przez trzy dni od chwili otrzymania przez graczy lub kończy się wcześniej jeśli większość graczy w klanie głosowali na jednego kandydata. Głowa klanu również może głosować.

W Klanie demokratycznym zaprosić nowego gracza do klanu może dowolny współklanowiec.
Każdy współklanowiec maksymalnie może wysłać jedno zaproszenie jednocześnie.
Po akceptacji zaproszenia przez zaproszonego gracza, tzn. po akceptacji zaproszenia w Korpusie dyplomatycznym, pojawia się mu timer wskazujący przebieg głosowania na przyjęcie do klanu.
Gracz nie może zrezygnować z zaakceptowanego zaproszenia do skończenie timera i akceptować zaproszenie innego klanu.
Głosowanie trwa przez trzy dni od chwili otrzymania przez graczy pytania lub kończy się wcześniej jeśli większość graczy w klanie głosowali na jednego kandydata.

Inicjować wydalenie gracza z klanu może dowolny współklanowiec.

Inicjowanie wydalenia Głowy klanu jest niemożliwe.

Głosowanie trwa przez trzy dni od chwili otrzymania przez graczy pytania lub kończy się wcześniej jeśli większość graczy w klanie głosowali na jednego kandydata. Gracz do wydalenia również może głosować.
Jeśli gracz został w klanie, przycisk inicjowania wydalenia gracza pojawia się znów.
Jeśli gracz uzyskał prawo zostać Głową klanu po startowaniu głosowania na jego wydalenie z klanu, gracz zostaje wydalony z klanu, a prawo Głowy klanu przyznaje się graczowi o najbliższym rankingu.

W Klanie demokratycznym inicjować rozformowanie klanu nadal może tylko Głowa klanu.
Głosowanie trwa przez trzy dni od chwili otrzymania przez graczy pytania lub kończy się wcześniej jeśli większość graczy w klanie głosowali na jednego kandydata.
Jeśli klan nadal istnieje, przycisk inicjowania pojawia się znowu.
W Klanie demokratycznym inicjować przypadkowy sondaż może tylko Głowa klanu.