Kalkulator bitwy można otworzyć:

1. Przyciskiem nad garnizonem swojego miasta
2. Przyciskiem nad garnizonem z okna szpiegostwa albo szpiegowskiego sprawozdania

3. Z okna misji po przycisku w prawo od atakującej misji.

Żeby pojawiła się możliwość obliczyć wyniki boju, można nabyć 100, 1000 albo 5000 obrachunków bojów. Im więcej obrachunków od razu kupujesz - tym mniej kosztuje 1 obrachunek.


1. Przy włączeniu kalkulatora ze swojej włości, gracz ma domyślnie rolę broniący się i w kalkulator nadstawia się:

 • wojska z jego bieżącej włości
 • sojusznicy, którzy znajdują się w włości
 • ochronne zabudowania
 • % cofania wszystkich graczy.


2.W przypadku włączenia kalkulatora podczas szpiegostwa cudzej włości przy dostatecznym poziomie szpiegostwa do niego automatycznie nadstawia się dla roli obrońcy :
 • suma garnizon + schron,
 • % cofania wszystkich graczy,
 • sojusznicy,
 • ochronne zabudowania w szpiegowanej włości.

Szpiegujący albo przeglądający sprawozdanie gracz występuje w roli atakującego.
Dla niego nadstawia się:
 • swój garnizon + schron z włości, skąd gracz szpieguje.

Gracz może zmieniać jakiekolwiek dane. Jeśli on wybierze z komboboksa inną swoja włość, jego wojska będą zmienione na obecne w tej włości.


3.W przypadku włączenia kalkulatora z okna misji, nadstawiają się wojska atakującego i jego sojuszników i wojska broniącego się gracza:
 • garnizon + schron,
 • budowle obronne,
 • znajdujące się w włości albo nadążające do momentu boju do atakowanej włości wojska sojuszników, ze strony obrońcy,
 • % wycofania się wszystkich graczy.

Swój kolor gracza i jego sojuszników jest zielony, przeciwnika i jego sojuszników - czerwony.


Dodatkowo rozlicza się:
 • straty wszystkich graczy w jednostkach;
 • sumaryczny koszt strat w złocie wg średniorynkowego kursu każdego gracza atakującego i każdego gracza broniącego;
 • ilu i jakiego rodzaju surowców ukradnie atakujący (jeśli on zwyciężył);
 • ile kosztują nagrabione surowce w ekwiwalencie złota;
 • dochód w złocie dla atakującego (nagrabiono – straty). Jeśli wynik jest dodatni, to znaczenie z znakiem «+», jeśli negatywny, to z znakiem «-».
 • ile wojsk znachorzy jeszcze mogli wskrzesić gdyby mieli kogoś do wskrzeszania i gdyby nie użyto efektów od zaklęć lub artefaktów przeszkadzających wskrzeszaniu (na przykład, Amulet nekromanty 4. poziomu).


Bitwę rozlicza się jak średnie znaczenie na podstawie 30 symulacji i realny wynik bitwy może różnić się.

Rozliczenie bitwy można zachować i przesłać innemu graczowi.