Są trzy grupy rankingów: Gracze, Klany, Turnieje.

Ogólny ranking#

W głównym rankingu liczy się koszt wszystkich Twoich zabudowań i wojsk w złocie według średniorynkowego kursu.
Dodaje się koszt miast, kopalni i szybów w ekwiwalencie złota (patrz poniższą tabelę).
A także koszt wszystkich Twoich surowców, które są u Ciebie w posiadaniu, w ekwiwalencie złota.
Surowców znajdujących się w Magazynie klanu nie liczy się w Rankingu dopóki gracz nie przemieści je do banku.

Średni kurs jakiegokolwiek surowca można obliczyć wychodząc z minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej granicy koszty surowca w złocie, którą możesz wystawić na rynek.

NA PRZYKŁAD: Cena za ziarno od od 8 do 20, czyli średnia = (8+20)/2 = 14

Według kosztu, ekwiwalent złota:
Miasto - 1000000
Kopalnia - 2000000
Szyb - 3000000
Słone jezioro - 0


Moc armii#

Moc armii to łączny koszt wszystkich Twoich wojsk w złocie po średnim kursie.
Średni kurs jakiegokolwiek surowca można obliczyć wychodząc z minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej granicy kosztu surowca w złocie, którą możesz wystawić na rynek.
NA PRZYKŁAD: Cena na ziarno od 8 do 20, czyli średnia = (8+20)/2 = 14

PRZYKŁAD po rozliczeniu kosztem wojsk:
lekarz trzeciego poziomu da przyrost rankingu: 50+400*14+60*21=6910
lekarz drugiego poziomu da przyrost rankingu: 35+300*14+45*21=5180
Różnica 1730

wojownik trzeciego poziomu da: 10+12*14+15*21=493
tragarz trzeciego poziomu da: 5+6*14+1*21=110

Jeden lekarz ceną dorówna 14 wojownikom albo 62 tragarzom

Lojalność wobec frakcji#

Koszt zabitych wojsk wrogiej frakcji w ekwiwalencie złota.
Ranking przyjmuje się tylko przez atakujące wojska (zarówno inicjatorom, jak dołączającym się).
Dokładniej patrz w artykule Frakcje.

Ranking bohaterów #

Suma doświadczenia wszystkich bohaterów gracza.

Zniszczenie potworów w ruinach#

Punkty to koszt zabitych wojsk potworów w ruinach w złocie.

Ogólny ranking klanów#

Suma ogólnych rankingów członków klanu.

Moc klanów#

Suma rankingów Moc armii członków klanu.


Lojalność wobec frakcji#

Suma rankingów Lojalność wobec frakcji członków klanu.

Ranking bohaterów#

Suma rankingów bohaterów członków klanu.

Zniszczenie potworów w ruinach#

Suma rankingów Zniszczenie potworów w ruinach członków klanu.


Ranking turnieju zależy od ilości zebranych przez gracza kompletów flag podczas uczestnictwa w Turniejach.